KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Inzicht

Interactieve aanpak bij toezicht en handhaving

KWINK groep adviseert overheden, toezichthouders, inspecties en sectoren over het bevorderen van de naleving en het vergroten van de effectiviteit van vormen van toezicht en handhaving (publiek, privaat en publiek-privaat). Wanneer KWINK kiest voor een interactieve aanpak, waarbij ondernemers, beleidsmakers en toezichthouders om de tafel worden gebracht, dan werkt KWINK samen met de auteurs van […]

7 februari 2017

KWINK groep adviseert overheden, toezichthouders, inspecties en sectoren over het bevorderen van de naleving en het vergroten van de effectiviteit van vormen van toezicht en handhaving (publiek, privaat en publiek-privaat).

Wanneer KWINK kiest voor een interactieve aanpak, waarbij ondernemers, beleidsmakers en toezichthouders om de tafel worden gebracht, dan werkt KWINK samen met de auteurs van het rapport ‘Aan Tafel!’. Zij hebben een aanpak ontwikkeld om in vier stappen tot goed toezicht op bedrijven te komen. Het rapport waarin de aanpak is omschreven is in opdracht van VNO-NCW gemaakt, als onderdeel van een opleiding aan de NSOB.

De aanpak bevat vier stappen. De eerste stap is gericht op het in kaart brengen van de risico’s. Vervolgens wordt in de tweede stap per risico in kaart gebracht welke prikkels van invloed zijn op het gedrag van ondernemers. In de derde stap wordt inzichtelijk gemaakt welke (delen van) risico’s door welke prikkels in welke mate worden beheerst. Aan de hand van dit inzicht kan in stap 4 in samenspraak tussen ondernemers, beleidsmakers en toezichthouders de prikkelstructuur worden geoptimaliseerd, gericht op  het maximaal prikkelen van ondernemers om deugdzaam, maatschappelijk verantwoord, gedrag te vertonen.

Een doeltreffend en doelmatig toezichtarrangement, publiek of privaat, maakt deel uit van de optimale prikkelstructuur. Dit arrangement belast ondernemingen die risico’s hebben beheerst en zich keurig aan wet- en regelgeving houden zo min mogelijk. Tegelijkertijd worden ondernemingen die zich niet aan de wet houden gedetecteerd (pakkans) en ervaren zij de consequenties daarvan (effect). Meer informatie over de aanpak en handige checklists zijn te vinden op www.toezichtmatrix.nl.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten