KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Introductie van ondernemerschap in de culturele sector

Staatssecretaris Zijlstra kondigde in zijn uitgangspuntenbrief in 2010 ingrijpende maatregelen aan voor de culturele sector. KWINK groep is nauw betrokken geweest bij de uitwerking van dit beleid. Een van de uitgangspunten is ondernemerschap in de culturele sector. “De afgelopen decennia heeft de overheid het particulier initiatief in de cultuursector niet zozeer aangevuld, maar overgenomen. Dat […]

18 januari 2017

Staatssecretaris Zijlstra kondigde in zijn uitgangspuntenbrief in 2010 ingrijpende maatregelen aan voor de culturele sector. KWINK groep is nauw betrokken geweest bij de uitwerking van dit beleid. Een van de uitgangspunten is ondernemerschap in de culturele sector.

“De afgelopen decennia heeft de overheid het particulier initiatief in de cultuursector niet zozeer aangevuld, maar overgenomen. Dat is niet gezond. Het is tijd voor een cultuuromslag, een herijking”, aldus Zijlstra in 2010. “Van instellingen verwacht ik dat zij in staat zijn een substantieel deel van hun eigen inkomsten uit de markt te halen, bijvoorbeeld door prijsdifferentiatie. De overheid moedigt succesvol ondernemerschap aan. Eigen inkomsten en voldoende publiek zijn dan ook harde criteria bij beoordeling van subsidieaanvragen.”

Al snel bleek dat er verschillende interpretaties bestonden van het begrip ‘ondernemerschap’, dat zowel beleidsmakers als instellingen hier weinig mee hadden en dat het aangekondigde beleid en de bijbehorende bezuinigingen grote gevolgen zouden hebben voor de culturele sector. KWINK groep is sinds 2011 nauw betrokken bij het bevorderen van het niveau van cultureel ondernemerschap in de sector.

  • In 2011 voerden we een verkenning uit van mogelijke indicatoren voor de BIS 2013-2016. Het bedenken van indicatoren voor het ‘nieuwe’ thema ondernemerschap was een belangrijk onderdeel van deze opdracht.
  • In 2012 analyseerden KWINK groep samen met Rebel het niveau van ondernemerschap van alle aanvragen voor de BIS 2013-2016. De inzichten uit de individuele analyses zijn gecombineerd in een meta-analyse van het niveau van ondernemerschap in de culturele sector.
  • In opdracht van het Fonds Podiumkunsten stelden KWINK groep samen met Rebel een analysekader op, trainden we medewerkers in de beoordeling van ondernemerschap en voerden we second opinions uit. Dat deden we in het kader van de verstrekking van de meerjarige activiteitensubsidies 2013-2016 en 2017-2020.
  • In opdracht van het Fonds Cultuurparticipatie voerden we analyses uit van het niveau van ondernemerschap van 18 meerjarig gesubsidieerde instellingen die presentatiemogelijkheden en wedstrijden organiseren voor jonge talenten. In opdracht van de Gemeente Utrecht analyseerden we het niveau van ondernemerschap van alle meerjarig gesubsidieerde instellingen.
  • Samenwerking met ketenpartners vormt een belangrijk onderdeel van onze visie op cultureel ondernemerschap. In 2015-2016 was KWINK groep verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma van The Art of Impact. Het doel van The Art of Impact was het versterken van de samenwerking tussen de kunsten en andere maatschappelijke sectoren.

Naast deze opdrachten voert KWINK groep veelvuldig evaluatieonderzoeken uit in de culturele sector. Eerder deden we onderzoek naar talentontwikkeling, internationalisering en diverse subsidieregelingen van het Fonds Podiumkunsten.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten