KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

In 2014 hebben de Provinciale Staten van Zeeland groen licht gegeven voor een fusie van de Zeeuwse Bibliotheek en SCOOP, Zeeuws Instituut voor Sociale en Culturele Ontwikkeling. Uit de fusie is in 2015 een nieuwe Zeeuwse organisatie ontstaan: ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Om de plannen van de nieuwe organisatie te kunnen toetsen is […]

6 december 2016

In 2014 hebben de Provinciale Staten van Zeeland groen licht gegeven voor een fusie van de Zeeuwse Bibliotheek en SCOOP, Zeeuws Instituut voor Sociale en Culturele Ontwikkeling. Uit de fusie is in 2015 een nieuwe Zeeuwse organisatie ontstaan: ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Om de plannen van de nieuwe organisatie te kunnen toetsen is voorafgaand aan het akkoord op de fusie afgesproken om in 2016 een evaluatie uit te voeren. De provincie Zeeland heeft KWINK groep opdracht gegeven om deze evaluatie uit te voeren.

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland is de grootste culturele instelling in Zeeland. Het vervult onder meer de taak van Openbare Bibliotheek in Middelburg en is Provinciale Ondersteuningsinstelling voor de bibliotheken in Zeeland. Onderdeel hiervan is de Wetenschappelijke Steunfunctie voor HBO+ informatie. Daarnaast vervult het de functie van Planbureau. Onderzoek en monitoring levert kennis die nodig is om in te spelen op de toekomstige ontwikkelingen en trends in Zeeland. Tot slot biedt ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland ook een ontmoet- en debatfunctie.

Doorontwikkelen ZB I Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Doel van de evaluatie is vaststellen of verwachtingen van betrokken partijen van de fusie van de Zeeuwse Bibliotheek en SCOOP gerealiseerd zijn. De evaluatie richt zich op de huidige en gewenste activiteiten en prestaties van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland over de volle breedte van de organisatie en in relatie tot haar omgeving.

De uitkomsten van de evaluatie zijn van belang voor de doorontwikkeling en vormgeving van een instituut waar Zeeland nu en in de toekomst iets aan heeft: een brede organisatie voor kennis, informatie, ontspanning, educatie en cultuur.

Onderzoeksaanpak

KWINK groep voert de komende tijd gesprekken met medewerkers van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Zeeuwse gemeenten, bibliotheken, kennis- en onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en de Provincie Zeeland. Op basis van de gesprekken, een enquête onder klanten van ZBI Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en documentenonderzoek worden de onderzoeksvragen beantwoord en conclusies voor het evaluatieonderzoek getrokken.

Ervaring

KWINK groep heeft veel ervaring met het uitvoeren van evaluaties van beleid en organisaties. Zo evalueerden we bijvoorbeeld het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. Ook voerden we verschillende onderzoeken uit in de bibliotheeksector. We hielpen de Koninklijke Bibliotheek bij het opstellen van een strategische (innovatie) agenda en deden voor de provincie Noord-Holland onderzoek naar de provinciale wettelijke taken in het bibliotheekstelsel.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten