KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Meetbare resultaten van het Internationaal Cultuurbeleid

De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Buitenlandse Zaken hebben gezamenlijk het internationaal cultuurbeleid 2017-2020 opgesteld. Om de resultaten van dit beleid vast te stellen en tussentijds te kunnen bijsturen ondersteunen KWINK groep en Rebel Group de ministeries bij het opstellen van een kader voor Monitoring en Evaluatie (M&E). Advies Raad voor Cultuur en […]

17 november 2016

De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Buitenlandse Zaken hebben gezamenlijk het internationaal cultuurbeleid 2017-2020 opgesteld. Om de resultaten van dit beleid vast te stellen en tussentijds te kunnen bijsturen ondersteunen KWINK groep en Rebel Group de ministeries bij het opstellen van een kader voor Monitoring en Evaluatie (M&E).

Advies Raad voor Cultuur en beleidsdoorlichting IOB

Het opstellen van een M&E-kader sluit aan bij recente stukken van de Raad voor Cultuur en de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB). Zowel de Raad voor Cultuur als de IOB wijzen op het belang van monitoring en evaluatie van het internationaal cultuurbeleid.

Analyse meerjarenstrategieën

Eén van de onderdelen van het internationaal cultuurbeleid is een keuze voor acht focuslanden en zes maatwerklanden. Om meer samenhang in het beleid te brengen hebben de fondsen, instellingen en ambassades voor elk van deze veertien landen een gezamenlijke meerjarenstrategie opgesteld. Hierin hebben ze onder meer beschreven welke doelen ze willen bereiken en welke sectoren relevant zijn. KWINK groep en Rebel Group hebben de concept-meerjarenstrategie beoordeeld op structuur, consistentie, duidelijkheid en meetbaarheid. Deze analyse vormt input voor het opstellen van het M&E kader.

Ervaring cultuursector

KWINK groep voert veelvuldig opdrachten uit in de culturele sector. Eerder analyseerden we samen met Rebel Group de aanvragen voor de BIS 2013-2016 op het criterium ondernemerschap. Momenteel zijn we onder andere betrokken bij de evaluatie van de internationaliseringsregeling van het Fonds Podiumkunsten. Ook adviseren we opdrachtgevers in diverse sectoren over monitoring, effectmeting en indicatoren.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten