KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Wat ligt er onder de grond?

Om vanuit huis te bellen of internetten zijn telecomkabels nodig. Deze telecomkabels liggen door heel Nederland onder de grond. Een deel van deze kabels wordt echter niet meer gebruikt of is aangelegd als voorraadcapaciteit. Volgens de huidige wet zouden vanaf 2018 onder andere gemeenten een telecomaanbieder kunnen verzoeken deze ongebruikte kabels te verwijderen. KWINK groep […]

4 augustus 2016

Om vanuit huis te bellen of internetten zijn telecomkabels nodig. Deze telecomkabels liggen door heel Nederland onder de grond. Een deel van deze kabels wordt echter niet meer gebruikt of is aangelegd als voorraadcapaciteit. Volgens de huidige wet zouden vanaf 2018 onder andere gemeenten een telecomaanbieder kunnen verzoeken deze ongebruikte kabels te verwijderen. KWINK groep is gevraagd te onderzoeken hoeveel en wat voor soort ongebruikte kabels er onder de grond liggen en of deze eventueel nog gebruikt kunnen worden in de toekomst.

Ongebruikte telecominfrastructuur

In de wet staat dat telecomaanbieders vanaf 1 januari 2018 kunnen worden verplicht ongebruikte telecomkabels te verwijderen. De openbare grondeigenaar (bijvoorbeeld een gemeente of Rijkswaterstaat) kan om deze verwijdering vragen. In 2014 is er echter een nieuwe Europese Richtlijn aangenomen. Daarin staat dat bestaande ondergrondse infrastructuur mag worden ingezet om snel internet te realiseren. Het kan zijn dat bepaalde type ongebruikte kabels nog gebruikt kan worden om dit snelle internet te realiseren. Daarom moet worden onderzocht hoeveel kabels ongebruikt zijn en welke kabels mogelijk nog in de (nabije) toekomst kunnen worden ingezet.

Aanpak onderzoek

Om te weten welke kabels ongebruikt zijn moet data worden verzameld. Voor deze dataverzameling hanteert KWINK groep verschillende strategie├źn. Telecomaanbieders wordt verzocht om data op te leveren. Ook worden gemeenten en het Kadaster benaderd om de bij hen beschikbare data te inventariseren. Al deze data wordt nader onderzocht en gecombineerd om te komen tot een zo precies mogelijk inzicht in de hoeveelheid ongebruikte kabels. KWINK groep werkt in dit onderzoek samen met Oxperts Consultancy, Inwilution en telecominfrastuctuurexpert Wil Bijl.

Ervaring KWINK groep

KWINK groep heeft veel ervaring op het gebied van telecommunicatie en de ondergrond. Eerder evalueerde KWINK groep bijvoorbeeld de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (Wion). Ook voerde KWINK groep verschillende onderzoeken op het gebied van telecommunicatie uit, waaronder evaluatieonderzoeken met betrekking tot digitale radio (DAB+), de multibandveiling en het sectorspecifieke telecomtoezicht (door ACM).

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten