KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep adviseerde Zorginstituut over evaluatieprogramma

Evaluaties bieden organisaties de mogelijkheid om effecten te meten en aanpassingen te doen zodat producten of diensten kunnen worden verbeterd. Zorginstituut Nederland heeft op basis van dit idee begin 2014 een evaluatieprogramma van haar eigen producten ingericht. KWINK groep heeft dit evaluatieprogramma bestudeerd en verbeteringen aangedragen. Zorginstituut Nederland Het Zorginstituut adviseert de overheid over de […]

23 augustus 2016

Evaluaties bieden organisaties de mogelijkheid om effecten te meten en aanpassingen te doen zodat producten of diensten kunnen worden verbeterd. Zorginstituut Nederland heeft op basis van dit idee begin 2014 een evaluatieprogramma van haar eigen producten ingericht. KWINK groep heeft dit evaluatieprogramma bestudeerd en verbeteringen aangedragen.

Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut adviseert de overheid over de inhoud en omvang van het wettelijk verzekerde zorgpakket en ontsluit informatie over kwaliteit van zorg voor consumenten en voor partijen in de zorg. Ook neemt het Zorginstituut bij specifieke zorgvormen een standpunt in of het al dan niet verzekerde zorg betreft. Standpunten worden bijvoorbeeld uitgebracht over nieuwe behandelmethoden. Binnen het evaluatieprogramma van het Zorginstituut worden de producten van het Zorginstituut gevolgd. Kwantitatief worden ontwikkelingen in kosten en volume van zorgvormen gemonitord en kwalitatief wordt regelmatig onderzoek uitgevoerd naar het effect van het product op de zorgpraktijk. KWINK groep heeft het evaluatieprogramma bestudeerd aan de hand van drie onderwerpen:

  • De organisatie van het evaluatieprogramma en de inbedding ervan binnen het Zorginstituut.
  • De selectie en prioritering van producten die geëvalueerd zouden moeten worden.
  • De methoden en technieken die het Zorginstituut bij de evaluaties inzet.

In verschillende ronden zijn groepsgesprekken gevoerd met betrokkenen bij het evaluatieprogramma. Tevens zijn vergelijkbare evaluatieprogramma’s van andere organisaties onderzocht.

Conclusies en aanbevelingen

De belangrijkste conclusie is dat het evaluatieprogramma er in een relatief korte tijd in is geslaagd de aandacht voor monitoren en evalueren binnen het Zorginstituut aanzienlijk te vergroten. De belangrijkste uitdaging voor de komende periode is de aandacht voor monitoren en evalueren beter te verankeren in de organisatie, zodat monitoren en evalueren integraal onderdeel worden van de dagelijkse werkpraktijk.

De tweede uitdaging is het evaluatieprogramma anders in te richten om goed om te kunnen gaan met het toenemende aanbod van evaluatieonderwerpen. Daarom beveelt KWINK groep aan om bij de selectie van producten die geëvalueerd moeten worden een integrale afweging te maken tussen de prioriteit van de evaluatie, de beschikbare personeelscapaciteit en de methode die wordt ingezet. Dit zorgt ervoor dat producten die het belangrijkst worden gevonden daadwerkelijk worden geëvalueerd en dat medewerkers niet overbelast raken door capaciteitsproblemen.

Een derde aanbeveling van KWINK groep is om binnen het evaluatieprogramma beter onderscheid te maken tussen het volgen en verklaren van ontwikkelingen. KWINK groep is van mening dat de effecten van een product altijd zouden moeten worden gevolgd. Een verklarend evaluatieonderzoek wordt gedaan als  daar uit het volgen, of om een andere reden, aanleiding toe is.

Ervaring KWINK groep

KWINK groep werkte in dit onderzoek samen met Roland Bal van de Erasmus Universiteit Rotterdam. KWINK groep adviseert regelmatig over de uitvoering van monitoring en evaluatie. Ook voeren wij zelf veel evaluatieonderzoeken uit. Eerder evalueerde KWINK groep binnen de zorgsector onder andere de Nederlands Transplantatie Stichting (NTS) en de subsidieregeling Donatie bij Leven.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten