KWINK groep 

Bill van Mil

bvanmil@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2008

Meer over Bill

Paul van Dijk

paul@paulchvandijk.nl
+31 6 1013 1144

Meer over Paul

Werkt de nieuwe structuur van Kifid?

In 2013 is de structuur van Kifid aangepast. Het doel was om de onafhankelijkheid van het instituut te borgen en de belangen van consumenten centraal te stellen. KWINK groep voert in opdracht van het ministerie van Financiën de evaluatie van Kifid uit en onderzoekt of de aanpassing in de structuur heeft geleid tot de gewenste doelen.

Kifid

Kifid is het klachteninstituut financiële dienstverlening. Consumenten kunnen het instituut terecht als zij een klacht hebben over een financieel product. Voorbeelden van financiële producten zijn verzekeringen, beleggingen of hypotheken. Kifid kan ervoor kiezen te bemiddelen tussen de financiële instelling en de consument of kan een uitspraak doen.

Aanpak onderzoek

Het ministerie van Financiën heeft KWINK groep gevraagd te evalueren of de doelen die in 2013 werden gesteld voldoende gerealiseerd en geborgd zijn. KWINK groep maakt in dit onderzoek gebruik van een gefaseerde aanpak. Er wordt een consumentenenquête uitgevoerd, er worden gesprekken gevoerd met betrokkenen en belanghebbenden en er wordt een focusgroep georganiseerd. KWINK groep werkt in deze opdracht samen met Yvonne van der Vlucht en Alex Brenninkmeijer.

Evaluaties

KWINK groep heeft veel ervaring op het gebied van evaluaties. Voorbeelden zijn de evaluatie van de ACM en de evaluatie van de Raad voor Accreditatie.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website