KWINK groep 

Roel in 't Veld

roelintveld@hotmail.com
+31 6 5025 4273

Meer over Roel

Pauline Modderman

pmodderman@kwinkgroep.nl
+31 6 2337 4581

Meer over Pauline

Dalend studierendement hoger beroepsonderwijs

Het aantal studenten dat een diploma haalt op het hoger beroepsonderwijs neemt af en de gemiddelde studieduur loopt op1. Daarnaast constateren Ron Bormans et. al. in het essay ‘Kwaliteit in de Klas’ (juni 2015) dat er een enorm verschil in studierendement te zien is tussen studenten van autochtone herkomst en studenten uit gezinnen met een niet-westerse migratieachtergrond. Specifieker staan de resultaten van allochtone studenten met een mbo-achtergrond steeds meer onder druk.

Dit was de aanleiding voor Roel in ’t Veld en de Hogeschool Rotterdam om in samenwerking met KWINK groep een verdiepend onderzoek uit te voeren naar verklaringen voor het dalende studiesucces.

Onderzoek naar verklaringen landelijk bruikbaar

De onderzoekers hebben een kwantitatieve analyse uitgevoerd en interviews afgenomen met managers, docenten en studenten van zes geselecteerde opleidingen van de Hogeschool Rotterdam. Omdat de daling van het studierendement een landelijke trend is zijn verklaringen die binnen de Hogeschool Rotterdam gevonden worden mogelijk ook geldig voor andere hogescholen. De resultaten van het onderzoek zijn besproken tijdens het congres Kwaliteit van Onderwijs 2.0.

Ervaring

KWINK groep heeft eerder activiteiten georganiseerd rond het thema onderwijs. Zo organiseerden we in opdracht van het KCE het landelijk congres ‘Kwaliteit van Onderwijs.’ Hier spraken 500 docenten, studenten, beleidsmakers en andere betrokkenen over hoe de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs geborgd kan worden.

 

[1] Vereniging Hogescholen. Feiten en cijfers: Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website