KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Nederlandse Transplantatie Stichting

In Nederland zijn in 2014 zo’n 1.300 orgaan- en meer dan 3.000 weefseltransplantaties uitgevoerd. De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is (mede)verantwoordelijk voor bevordering van optimale beschikbaarheid en gebruik van donororganen en -weefsels voor transplantatie. Maar hoe functioneert de NTS? Hoe oordelen (medische) professionals in het veld hierover? Wat gaat goed en wat kan er beter? […]

2 mei 2016

In Nederland zijn in 2014 zo’n 1.300 orgaan- en meer dan 3.000 weefseltransplantaties uitgevoerd. De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is (mede)verantwoordelijk voor bevordering van optimale beschikbaarheid en gebruik van donororganen en -weefsels voor transplantatie. Maar hoe functioneert de NTS? Hoe oordelen (medische) professionals in het veld hierover? Wat gaat goed en wat kan er beter?

Nederlandse Transplantatie Stichting

De vraag naar donororganen en donorweefsel is groter dan het aanbod. De NTS zet daarom alles op alles om mensen op de wachtlijst te helpen. Dit betekent dat ze zich inzetten voor meer registraties in het Donorregister, meer toestemming van nabestaanden, meer donatieprocedures en uiteindelijk meer transplantaties.

In de Wet op de orgaandonatie wijst het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de NTS formeel aan als Orgaancentrum. Dit betekent dat zij organen en weefsel toewijzen aan ontvangers, de wachtlijst voor organen en weefsel bijhouden en verantwoordelijk zijn voor het raadplegen van het Donorregister. NTS heeft een aantal taken belegd bij Eurotransplant, zoals het toewijzen van organen aan patiënten en het beheren van de wachtlijst voor organen. Daarnaast heeft de NTS andere opdrachten van het ministerie van VWS gekregen. Denk aan het organiseren van voorlichtingssessies in de klas maar ook aan het uitvoeren van trainingen en cursussen voor donatieprofessionals. De vraag die centraal staat in het onderzoek: is de NTS doelmatig en doeltreffend in zijn optreden, en hoe verhoudt de NTS zich toch het ministerie en andere stakeholders? KWINK groep is door het ministerie van VWS gevraagd het onderzoek uit te voeren.

Onder de loep

KWINK groep benadert deze vraag enerzijds een blik naar buiten en anderzijds met een blik naar binnen. In de blik van buiten verzamelen we percepties vaneen groot aantal betrokken partijen zoals het ministerie van VWS, patiëntenverenigingen, orgaanadviescommissies, medische professionals en zorgverzekeraars. In de blik naar binnen gaan we op zoek naar voorzieningen die de NTS heeft getroffen om doeltreffend en doelmatig te functioneren, en vragen we hen wat goed gaat en wat beter kan. Na analyse van alle feiten en percepties formuleren we conclusies en doen we aanbevelingen voor de toekomst.

Ervaring met evaluaties

KWINK groep heeft veel ervaring met het evalueren van ZBO’s en andere overheidsorganisaties, alsmede met taakgerichte subsidies en aansturingsrelaties tussen ministerie en uitvoeringsorganisatie. Eerder evalueerde KWINK bijvoorbeeld de Autoriteit Consument en Markt, de Raad voor Accreditatie, de subsidie aan NEN en de subsidie aan CoMensha.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten