KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Effecten deeleconomie in kaart gebracht

Wereldwijd stellen steeds meer digitale platformen mensen in staat spullen, diensten en ervaringen met elkaar te delen. Deze trend staat bekend als de deeleconomie en bevat bedrijven als Peerby, Uber en Airbnb. Deze deeleconomie platformen vormen echter een uitdaging voor beleidsmakers wereldwijd. Welke effecten zijn te verwachten op de samenleving? Welke opties hebben beleidsmakers om […]

20 mei 2016

Wereldwijd stellen steeds meer digitale platformen mensen in staat spullen, diensten en ervaringen met elkaar te delen. Deze trend staat bekend als de deeleconomie en bevat bedrijven als Peerby, Uber en Airbnb. Deze deeleconomie platformen vormen echter een uitdaging voor beleidsmakers wereldwijd. Welke effecten zijn te verwachten op de samenleving? Welke opties hebben beleidsmakers om te reageren op deze ontwikkelingen? Jakar Westerbeek deed hier onderzoek naar.

Uitdaging voor beleidsmakers

Deeleconomie platformen kunnen grote effecten hebben op de economie en samenleving van de landen waarin ze actief zijn. Aan de ene kant kunnen de platformen zorgen voor lagere prijzen, nieuwe bronnen van inkomsten en meer hergebruik van middelen. Aan de andere kant leidt de opkomst van deze platformen tot verschillende problemen: Wie is bijvoorbeeld aansprakelijk als een Uber chauffeur een ongeluk veroorzaakt? En moeten Airbnb verhuurders ook voldoen aan brandveiligheidseisen voor hotels? Uitdaging voor beleidsmakers is om tegelijkertijd te profiteren van de positieve effecten, terwijl de negatieve effecten zo veel mogelijk beperkt worden.

Effecten in kaart gebracht

Om beleidsmakers te ondersteunen bij deze uitdaging bracht Jakar de verschillende positieve en negatieve effecten van platformen in de deeleconomie in kaart. Dit op basis van een uitgebreide analyse van documenten en gesprekken met experts en partijen uit het veld. Uitkomst van het onderzoek is een conceptueel model waarin de verschillende effecten naar voren komen. Beleidsmakers kunnen dit model gebruiken om completere en beter gestructureerde afwegingen tussen effecten te maken in het bepalen van hun beleidsreactie.

Handelingsperspectief

Beleidsmakers hebben verschillende mogelijkheden om te reageren op deze effecten. Zo kan nieuwe regelgeving worden geformuleerd om te reageren op de opkomst van deze platformen. BĂ­nnen de huidige wet- en regelgeving hebben beleidsmakers de volgende opties:

  1. Proberen de transacties op de platformen te stoppen. Denk aan de Inspectie Leefomgeving en Transport die een boete oplegt aan Uber.
  2. Proberen de transacties op de platformen te sturen. Denk aan de gemeente Amsterdam die afspraken maakt met Airbnb over voorlichting aan verhuurders, preventie van illegale verhuur en het afdragen van toeristenbelasting.
  3. Strategie vormen rondom platforms om negatieve effecten te voorkomen. Denk aan het monitoren van start-ups om vroegtijdig problemen te identificeren en tegen te gaan.

Ervaring KWINK groep

Heeft u te maken met uitdagingen rondom de deeleconomie en heeft u behoefte aan een duidelijk overzicht van de te verwachten effecten en de mogelijke beleidsreacties? Lees dan het gehele onderzoek of neem contact op.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten