KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Commerciële ontwikkeling in de stationsomgeving

Staatssecretaris  Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de evaluatie van het preferente recht van NS op commerciële ontwikkeling van onder- en overbouwing in de stationsomgeving. Verdeling eigendomsrechten rond stations In 1995 hebben de Staat en NS contractuele afspraken gemaakt over de verzelfstandiging van NS, waarbij het eigendom van stations is […]

27 mei 2016

Staatssecretaris  Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de evaluatie van het preferente recht van NS op commerciële ontwikkeling van onder- en overbouwing in de stationsomgeving.

Verdeling eigendomsrechten rond stations

In 1995 hebben de Staat en NS contractuele afspraken gemaakt over de verzelfstandiging van NS, waarbij het eigendom van stations is verdeeld over ProRail en NS. ProRail is eigenaar van de Railverkeers- en vervoersinfrastructuur (RVVI) en NS is eigenaar van de Gemengde Infra (GI). NS heeft daarbij het preferente recht op commerciële ontwikkeling van onder- en overbouwing van de RVVI behouden. Daarbij is afgesproken dit recht iedere tien jaar te evalueren.

Evaluatie preferente recht

KWINK groep heeft deze gezamenlijke evaluatie vanuit NS Stations en het ministerie van IenM begeleid. Hiervoor heeft KWINK groep de feitelijke resultaten, alsmede de perspectieven vanuit NS Stations, het ministerie van IenM en externe stakeholders (die betrokken zijn geweest bij commerciële onder- en overbouwing) verzameld en geanalyseerd. Op grond van deze resultaten en perspectieven zijn in een aantal door KWINK groep begeleide werksessies met het ministerie van IenM en NS Stations gezamenlijke conclusies en aanbevelingen geformuleerd.

Positie behouden

Op grond van de gezamenlijke evaluatie concluderen het ministerie van IenM en NS Stations dat de preferente positie van NS Stations behouden mag blijven. Daarnaast is een aantal aanbevelingen gedaan waarover de staatsecretaris afspraken heeft gemaakt met NS Stations. Een eerste aanbeveling is dat NS Stations checks and balances creëert die aantonen dat andere (markt)partijen de kans krijgen om een onder- en overbouwing te realiseren als NS Stations dit niet doet, en dat NS Stations de transparantie vergroot over het (gebruik van het) preferente recht. Een andere aanbeveling is om voor de volgende evaluatie op korte termijn vast te stellen wat de kaders zijn waaraan getoetst gaat worden. Hierbij moet aandacht zijn voor de bijdrage aan de doelen van de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) en de kansen voor andere partijen om onder- of over te bouwen in de stationsomgeving.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten