KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

CoMensha essentiële schakel in aanpak mensenhandel

CoMensha is het landelijke Coördinatiecentrum Mensenhandel. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie evalueerde KWINK groep het functioneren van CoMensha. CoMensha zet zich in voor een beter leven voor slachtoffers van mensenhandel. In de eerste plaats door slachtoffers te registreren. Hoe oud zijn ze, waar komen ze vandaan en in welke sector vond […]

29 maart 2016

CoMensha is het landelijke Coördinatiecentrum Mensenhandel. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie evalueerde KWINK groep het functioneren van CoMensha.

CoMensha zet zich in voor een beter leven voor slachtoffers van mensenhandel. In de eerste plaats door slachtoffers te registreren. Hoe oud zijn ze, waar komen ze vandaan en in welke sector vond de uitbuiting plaats? Daarnaast coördineert CoMensha de eerste opvang van slachtoffers en wordt kennis en expertise verstrekt aan betrokken partners, zoals gemeenten, politie, COA, OM, zorgcoördinatoren en hulpverleners.

Gesprekspartners vinden het bestaan van CoMensha essentieel; ze hechten aan een onafhankelijke, landelijke coördinator en, facilitator en registrator. Dit belang is voor gesprekspartners in de afgelopen jaren niet veranderd. Daarbij zijn gesprekspartners overwegend tevreden over de deskundigheid, ondersteuning en registratie van en door CoMensha.

Gezamenlijk beeld over lange termijn doelen en positionering nodig

Tegelijkertijd zijn er ook verbeteringen mogelijk, zowel in de uitvoering van de kerntaken, als in de afweging van de taken die CoMensha daarnaast nog op zich neemt. Ook adviseren we het Ministerie van VenJ en CoMensha om samen duidelijk(er) vast te stellen wat de gedeelde lange termijn visie is op de doelen van CoMensha, en de daarbij horende postionering. Het ministerie en CoMensha gaan hierover in de komende periode als subsidieverstrekker en -ontvanger in gesprek. KWINK groep faciliteert dit gesprek.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten