KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Veiligheid van hogesnelheidstreinen

Naar aanleiding van het incident in de Thalys op 21 augustus 2015 is er in Europa veel discussie geweest over de beveiliging en veiligheid van hogesnelheidstreinen en –infrastructuur. KWINK groep heeft op 4 november een presentatie gegeven in de ‘Expert Group for Land Transport Security’ (LANDSEC) van de Europese Commissie. Bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van lidstaten […]

5 februari 2016

Naar aanleiding van het incident in de Thalys op 21 augustus 2015 is er in Europa veel discussie geweest over de beveiliging en veiligheid van hogesnelheidstreinen en –infrastructuur. KWINK groep heeft op 4 november een presentatie gegeven in de ‘Expert Group for Land Transport Security’ (LANDSEC) van de Europese Commissie.

Bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van lidstaten en de spoorindustrie aanwezig. In de presentatie is een samenvatting gegeven van de handreiking die KWINK groep in opdracht van de Europese Commissie heeft ontwikkeld in samenwerking met Peter Prak en het Adviescentrum Bescherming Vitale Infrastructuur. De handreiking bevat methoden voor risicoanalyse, overzichten van mogelijke kwetsbaarheden en bijbehorende veiligheidsmaatregelen en invulformats om te komen tot een samenhangend veiligheidsbeleid voor vervoer per hogesnelheidstrein. Doelgroep van de handreiking zijn Europese spoorbeheerders en -vervoerders.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten