KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Doen studenten vrijwilligerswerk in ruil voor huurcompensatie?

KWINK groep voert in opdracht van de gemeente Den Haag onderzoek uit naar de behoefte aan vrijwilligerswerk onder studenten in Den Haag. Eén van de opties die KWINK groep onderzoekt is of studenten eerder vrijwilligerswerk zouden doen als ze daarvoor korting op hun huur ontvangen. Initiatieven vrijwilligerswerk in Leiden en Deventer In andere steden bestaan […]

23 februari 2016

KWINK groep voert in opdracht van de gemeente Den Haag onderzoek uit naar de behoefte aan vrijwilligerswerk onder studenten in Den Haag. Eén van de opties die KWINK groep onderzoekt is of studenten eerder vrijwilligerswerk zouden doen als ze daarvoor korting op hun huur ontvangen.

Initiatieven vrijwilligerswerk in Leiden en Deventer

In andere steden bestaan al initiatieven waarbij jongeren vrijwilligerswerk doen in ruil voor huurkorting. In Leiden is er bijvoorbeeld een project waarbij studenten minder huur hoeven te betalen in ruil voor het doen van werk in de buurt. In Deventer wonen studenten zelfs kosteloos in kamers van een verzorgingstehuis in ruil voor hun werkzaamheden voor de ouderen die in het verzorgingstehuis wonen.

Straatonderzoek

Onderzoekers van KWINK groep enquêteren eind februari en begin maart bij verschillende HBO- en WO-instellingen in Den Haag studenten om de behoefte aan vrijwilligerswerk te peilen. Willen studenten bijvoorbeeld graag gecompenseerd worden met een korting op hun huur of liever met extra studiepunten? Of hebben studenten het door hun studie, stage of bijbaan simpelweg te druk? Op basis van de uitslagen van het onderzoek wordt de gemeente Den Haag geadviseerd over de beste stimuleringsmiddelen om studenten dit meer te laten doen.

KWINK groep en onderzoek

Om te weten of beleid effectief is, laten overheden en organisaties evaluaties of beleidsonderzoek uitvoeren. Evalueren is een essentieel onderdeel van een beleidscyclus. Door te evalueren weet je of er iets terecht is gekomen van de plannen van de organisatie of het beleid.

KWINK groep is expert op het gebied van evaluatieonderzoek en beleidsonderzoek in complexe politiek-bestuurlijke omgevingen. Met onze bewezen onderzoeks- en evaluatiemethodieken komen we steeds in nieuwe werelden terecht. Van grote toezichthouders en uitvoeringsorganisaties tot instrumenten voor burgerparticipatie en cultuursubsidies.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten