KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Hoe gebruiken en waarderen consumenten informatie op voedingsmiddelen?

In de maatschappij is een toenemende aandacht voor voedsel én transparantie over voedsel. Organisaties zoals de Consumentenbond en Foodwatch maar ook de Tweede Kamer hebben bijzondere belangstelling voor eerlijke informatie op de verpakking van voedingsmiddelen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vindt het belangrijk dat de consument een bewuste keuze kan maken op […]

2 februari 2016

In de maatschappij is een toenemende aandacht voor voedsel én transparantie over voedsel. Organisaties zoals de Consumentenbond en Foodwatch maar ook de Tweede Kamer hebben bijzondere belangstelling voor eerlijke informatie op de verpakking van voedingsmiddelen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vindt het belangrijk dat de consument een bewuste keuze kan maken op grond van eenduidige en eerlijke informatie op de verpakking. KWINK groep heeft daarom het gebruik en de waardering van informatie op voedingsmiddelen door consumenten onderzocht.

Informatie op verpakkingen niet ‘top of mind’

We hebben consumenten bevraagd via een enquête, in focusgroepen en tijdens winkelbezoeken. Een derde tot de helft van de bevraagde consumenten in de enquête heeft geen expliciete mening over de kwaliteit van de informatie op verpakkingen. Dit past in het bredere perspectief dat in het onderzoek aan bod is gekomen: in vergelijking met smaak, versheid en prijs speelt informatie op verpakkingen in mindere mate een rol in het aankoopproces van voedingsmiddelen.

Waardering van informatie

Consumenten typeren verpakkingen over het algemeen als duidelijk, informatief en betrouwbaar. Een kwart van de respondenten geeft echter ook aan de informatie op verpakkingen misleidend te vinden. Een vergelijkbaar deel vindt dat de informatie op de verpakking nooit of soms een goed beeld geeft van de inhoud. De beelden van consumenten lopen sterk uiteen als het gaat om de vraag in hoeverre men dit als probleem ervaart.

Gebruik van informatie

Ten aanzien van het gebruik van de informatie op verpakkingen is naar voren gekomen dat het grootste deel van de respondenten de verpakking regelmatig of soms raadpleegt. Consumenten raadplegen de verpakking met name als er een nieuw product wordt aangeschaft of als er een specifieke informatiebehoefte is. Bijvoorbeeld als ze op zoek zijn naar allergie- of dieetinformatie of informatie over het biologische, duurzame en gezonde karakter van producten.

Het rapport van KWINK groep is eind januari met een brief van de minister aan de Tweede Kamer gestuurd. In de loop van het voorjaar zal de minister van VWS inhoudelijk op het rapport reageren.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten