KWINK groep 

Janine Mulder

jmulder@kwinkgroep.nl
+31 6 1032 7935

Meer over Janine

Ondersteunende zorg kankerpatiënten in ziekenhuizen

De juiste ondersteuning bieden aan kankerpatiënten op het juiste moment. Dit is de doelstelling van Stichting OOK. In een groot aantal ziekenhuizen in Nederland voert OOK quick scans uit om in kaart te brengen hoe de ondersteunende zorg op dit moment wordt geleverd. KWINK groep adviseert en ondersteunt OOK bij de voorbereidingen en de uitvoering van deze onderzoeken.

Stichting OOK (Optimale Ondersteuning bij Kanker) ondersteunt patiënten en naasten om zo goed mogelijk om te gaan met de impact van kanker op lichamelijk, psychisch en maatschappelijk gebied. Stichting OOK vindt dat de kwaliteit van leven van kankerpatiënten aanzienlijk vergroot kan worden door hen op het juiste moment de juiste ondersteuning te bieden. Kankerpatiënten ontvangen op dit moment nog niet altijd of in een te laat stadium informatie en ondersteuning. Het gaat dan om ondersteuning bij vragen rondom bijvoorbeeld het omgaan met de ziekte, voeding, fysiotherapie, huidproblemen, een pruik, of vragen op het gebied van werk.

Met de uitvoering van de quick scans brengen we in kaart hoe de ondersteunende begeleiding momenteel wordt ingevuld. Bijvoorbeeld door patiënten te vragen naar hun ervaringen. Wie zijn betrokken? Waar wordt de patiënt naar doorverwezen? Waar heeft de patiënt behoefte aan? Wat gaat goed en wat zijn knelpunten? Ook vragen we de zorgverleners naar hun ervaringen. Op basis van de inventarisatie zien we welke voorkeuren er zijn met betrekking tot ondersteunende begeleiding en op welke wijze de ondersteunende begeleiding geoptimaliseerd kan worden.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website