KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Nog beter evalueren?!

Evaluaties bieden organisaties de mogelijkheid om te leren van opgedane ervaringen. Zorginstituut Nederland heeft op basis van dit idee begin 2014 een evaluatieprogramma van haar eigen producten ingericht. KWINK groep gaat dit evaluatieprogramma evalueren om mogelijkheden tot verbetering aan te dragen. Zorginstituut Nederland Het Zorginstituut adviseert regelmatig over uitbreiding of inperking van de verzekerde zorg. […]

18 januari 2016

Evaluaties bieden organisaties de mogelijkheid om te leren van opgedane ervaringen. Zorginstituut Nederland heeft op basis van dit idee begin 2014 een evaluatieprogramma van haar eigen producten ingericht. KWINK groep gaat dit evaluatieprogramma evalueren om mogelijkheden tot verbetering aan te dragen.

Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut adviseert regelmatig over uitbreiding of inperking van de verzekerde zorg. Ook neemt zij bij specifieke zorgvormen een standpunt in of het al dan niet verzekerde zorg betreft. Binnen het evaluatieprogramma van het Zorginstituut worden standpunten en adviezen (producten) na vaststelling gevolgd. Standpunten worden bijvoorbeeld uitgebracht over nieuwe behandelmethode. Het evaluatieprogramma heeft drie doelstellingen:

  1. Onderzoeken wat het effect is van de producten van het Zorginstituut.
  2. Het versterken van de doorwerking van de producten.
  3. Het versterken van het interne leerproces.

Evaluatieprogramma

Ons onderzoek gaat zowel over de inrichting van het evaluatieprogramma als over de methoden en technieken die worden gebruikt in de individuele evaluaties. Om tot aanbevelingen te komen voeren we een uitgebreide analyse uit van het huidige evaluatieprogramma. We voeren een documentanalyse van uitgevoerde evaluaties uit. Daarnaast voeren we gesprekken met betrokkenen en inventariseren we alternatieve evaluatiemethoden.

KWINK groep werkt in dit onderzoek samen met Roland Bal van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In dit onderzoek maken we gebruik van onze uitgebreide ervaring met evaluatieonderzoeken. Eerder voerden we in de zorgsector onder andere onderzoeken uit naar de subsidieregeling Donatie bij Leven, Stichting OOK en het RIVM Centrum Gezond Leven.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten