KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Inzicht

Kan de natuursector leren van financiering van cultuur?

Vanwege veranderingen in het natuurbeleid zijn natuurorganisaties op zoek naar nieuwe financieringsarrangementen. KWINK groep deed onderzoek naar relevante en succesvolle financieringsvoorbeelden in de cultuur-, onderwijs- en zorgsector. Momenteel voert KWINK groep een vervolgstudie uit waarin de toepasbaarheid van deze financieringsarrangementen in de natuursector centraal staat. Rijksnatuurvisie 2014: een nieuwe koers Het natuurbeleid in Nederland is […]

4 januari 2016

Vanwege veranderingen in het natuurbeleid zijn natuurorganisaties op zoek naar nieuwe financieringsarrangementen. KWINK groep deed onderzoek naar relevante en succesvolle financieringsvoorbeelden in de cultuur-, onderwijs- en zorgsector. Momenteel voert KWINK groep een vervolgstudie uit waarin de toepasbaarheid van deze financieringsarrangementen in de natuursector centraal staat.

Rijksnatuurvisie 2014: een nieuwe koers

Het natuurbeleid in Nederland is aan verandering onderhevig. Het Rijk decentraliseert het beleid naar provincies. In de nieuwe visie staat een omslag in het denken over natuur centraal. Natuur hoort midden in de samenleving thuis. De Natuurvisie verlegt daarmee de aandacht van bescherming van natuur tegen de samenleving naar versterking van de natuur door de samenleving. Het Kabinet wil op deze manier beter aansluiten bij de groeiende betrokkenheid van burgers bij natuur en het toenemende belang van ondernemerschap benadrukken.

Voorbeelden van verdienmodellen

Om met deze veranderingen om te kunnen gaan, zijn natuurorganisaties en natuurbeheerders op zoek naar vernieuwende financieringsarrangementen. In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving heeft KWINK groep een voorstudie uitgevoerd naar financieringsarrangementen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld in de cultuur-, onderwijs- en zorgsector. In de voorstudie hebben we een aantal relevante en succesvolle voorbeelden geschetst. Een voorbeeld is het besluit van het Van Gogh Museum zijn kennis over onder andere ‘collectie management en beheer’ commercieel te exploiteren onder de vlag Van Gogh Museum Consultancy.

Toepasbaarheid voorbeelden in de sector natuur

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken voeren we het vervolgonderzoek uit. We onderzoeken de toepasbaarheid van de voorbeelden uit de cultuursector in de natuursector. We organiseren onder andere een werkatelier met natuurorganisaties uit Zuid-Holland. In het werkatelier gaan we met de organisaties aan de slag met de voorbeelden uit de cultuursector door te kijken naar de toepasbaarheid op hun organisatie.  Daarnaast voeren we gesprekken met natuurorganisaties en verzamelen we gegevens over de huidige financieringsstromen.

Over de resultaten van het vervolgonderzoek is een rapport verschenen.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten