KWINK groep 

Maarten Noordink

mnoordink@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 1622

Meer over Maarten

Bill van Mil

bvanmil@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2008

Meer over Bill

Janine Mulder

jmulder@kwinkgroep.nl
+31 6 1032 7935

Meer over Janine

Luisteren we in de toekomst allemaal naar digitale radio?

We leven in een wereld die in toenemende mate digitaliseert. Eén van de weinige technologieën die nog analoog wordt uitgezonden is radio (via de ether) op de FM-band. Digitale etherradio via de technologie DAB+ biedt de mogelijkheid de analoge radio op termijn te vervangen. Genoemde voordelen van digitale radio zijn een betere geluidskwaliteit, eenvoud in gebruik en een doelmatiger gebruik van frequentieruimte. Het ministerie van Economische Zaken stimuleert de digitalisering en heeft in 2009 het verlengings- en digitaliseringsbeleid opgesteld.

Verlengings- en digitaliseringsbeleid

Het beleid houdt in dat de vergunningen voor commerciële analoge etherradio (FM-band) in 2011 zijn verlengd onder de voorwaarde dat de radiosector zich inzet voor digitalisering. De radiosector werkt sindsdien aan de uitrol van een netwerk voor digitale etherradio en is gestart met een marketingcampagne. Het ministerie van EZ heeft KWINK groep gevraagd te evalueren of het gevoerde beleid effectief is geweest.

Digitaliseringsplannen

In augustus 2017 lopen de huidige vergunningen voor commerciële analoge en digitale radio af. De minister van Economische Zaken heeft afgelopen september aangekondigd voornemens te zijn om de vergunningen te verlengen, mits de radiosector in een digitaliseringsplan overtuigend aantoont dat verlengen bijdraagt aan het versnellen van de digitalisering. Onderdeel van het onderzoek van KWINK groep is het beoordelen van dit plan.

Aanpak onderzoek

KWINK groep voert dit onderzoek uit in samenwerking met Oxperts Consultancy en radio-expert Paul Rutten. We voeren gesprekken met stakeholders in de radiosector zoals omroepen, experts en ministeries, beoordelen de digitaliseringsplannen en voeren een internationaal onderzoek uit naar de introductie van DAB+ in andere Europese landen.

Frequentiebeleid

KWINK groep heeft veel ervaring op het gebied van frequentiebeleid. Zo voerden we eerder de evaluatie van de Nota Frequentiebeleid uit en evalueerden we de Multiband veiling.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website