KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep voert onderzoek uit binnen The Art of Impact

Het doel van The Art of Impact is het versterken en onder het voetlicht brengen van samenwerking tussen de kunsten en andere sectoren van de maatschappij. Het programma is gezamenlijk ontwikkeld door de zes landelijke cultuurfondsen en heeft een looptijd van twee jaar (2015-2016). In die twee jaar stimuleert The Art of Impact 120 bestaande […]

15 oktober 2015

Het doel van The Art of Impact is het versterken en onder het voetlicht brengen van samenwerking tussen de kunsten en andere sectoren van de maatschappij. Het programma is gezamenlijk ontwikkeld door de zes landelijke cultuurfondsen en heeft een looptijd van twee jaar (2015-2016). In die twee jaar stimuleert The Art of Impact 120 bestaande en nieuwe kunstprojecten met een duidelijke en duurzame impact op grote vraagstukken.

Impact en samenwerking inzichtelijk maken

The Art of Impact is naast een subsidieprogramma ook een onderzoeksprogramma, met als nadrukkelijke doel lessen en successen te verzamelen over samenwerking en impact realiseren. KWINK groep voert dit onderzoek uit. Doel is om meer inzicht te krijgen in hoe deelnemers aan The Art of Impact samenwerken en hoe zij uiteindelijk het beoogde (maatschappelijke) effect realiseren. De praktijkervaringen van de gehonoreerde projecten vormen de basis van dit onderzoek. De vragen zijn:

  • Wat is de maatschappelijke impact van de projecten van The Art of Impact?
  • Hoe draagt samenwerking daaraan bij (hoe werkt dat, wat zijn de succesfactoren, wat zijn de drempels, uitdagingen of valkuilen)?

Aanpak

Het ophalen van de informatie vindt plaats op twee manieren. Via de website worden alle gehonoreerde projecten bevraagd. Betrokkenen kunnen online lessen, succes en andere inzichten delen die tijdens het project worden opgedaan. Daarnaast gaan we met circa 20 projecten de diepte in door (meerdere) interviews te houden met betrokkenen.

Tot slot buigen wij ons over de toegevoegde waarde van het The Art of Impact-programma waarin we kijken naar de subsidie als instrument ten opzichte van bestaande subsidieregelingen. Dit moet resulteren in concrete aanbevelingen ten aanzien van de praktijk van de landelijke publieke cultuurfondsen.

Het onderzoek wordt in oktober/november van 2016 afgerond en gepresenteerd.

KWINK groep voerde uiteenlopende onderzoeken uit in de cultuursector. Eerder deden we onderzoek naar talentontwikkeling, cultureel ondernemerschap en leesbevordering.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten