KWINK groep 

Annelies Dijkzeul

adijkzeul@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2009

Meer over Annelies

Waardering voedselinformatie verpakkingen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hecht er waarde aan dat de consument juist en volledig geïnformeerd wordt over voedingsmiddelen. Informatie op de verpakking moet daarom helder en eenduidig zijn. KWINK groep heeft de opdracht gekregen om nader onderzoek te doen naar de vraag of en hoe informatie op de verpakkingen wordt gebruikt en hoe deze door de consument wordt geïnterpreteerd en ervaren.

Aard en omvang (mogelijk) misleidende informatie

Er zijn signalen dat de consument de informatie op de verpakking niet altijd als adequaat ervaart en soms als misleidend. KWINK groep is gevraagd de aard en de omvang van die signalen te onderzoeken. We plaatsen dit in het licht van andere vormen van misleiding die consumenten tijdens de aankoop van voedingsmiddelen ervaren zoals ten aanzien van prijs, reclame of winkelroutering.

Wat vinden consumenten?

Op basis van gesprekken met consumentenorganisaties onderzoeken we of consumenten misleiding ervaren als gevolg van informatie op verpakkingen. We kijken ook hoe dit zich tot andere vormen van misleiding (of irritatie) verhoudt. Verder zetten we enquête uit onder consumenten en doen we winkelonderzoek.  Op deze manieren vormen we een beeld over de type onderdelen van de verpakking waarop (mogelijk) misleidende informatie staat en om welke type producten het gaat.

Voeding en gezond leven

KWINK groep heeft veel ervaring met onderzoek op het gebied van voeding en gezond leven. Eerder onderzochten we het voedingsbeleid op kinderopvanglocaties, evalueerden we het Convenant Gezond Gewicht en het RIVM Centrum Gezond Leven en adviseerden we Stichting Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website