KWINK groep 

Annelies Dijkzeul

adijkzeul@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2009

Meer over Annelies

Subsidieregeling donatie bij leven grotendeels passend

Uit ons onderzoek blijkt dat de vergoeding die de subsidieregeling biedt grotendeels passend is, met uitzondering van de vergoeding voor inkomstenderving van zzp’ers. De minister van VWS betreurt de knelpunten. In de kamerbrief geeft ze aan op basis van onze aanbevelingen maatregelen te nemen om de subsidieregeling te verbeteren.

De regeling dekt een groot deel van de kosten

Doel van de evaluatie was het beoordelen van de effectiviteit van de regeling en de houdbaarheid van de regeling in de toekomst. De regeling wil onnodige financiële barrières voor het doneren bij leven wegnemen, voor zover daarvoor geen andere regelingen bestaan. Uit de evaluatie blijkt dat de vergoeding die de regeling biedt grotendeels passend is. De regeling wordt door ongeveer 500 donoren per jaar gebruikt en dekt voor de meeste donoren een groot deel van de kosten. We trekken deze conclusie op basis van gesprekken met maatschappelijk werkers en andere stakeholders en op basis van een analyse van de data die beschikbaar was over de regeling.

Knelpunten voor zzp’ers

De belangrijkste knelpunten die uit de evaluatie naar voren kwamen zijn:

  • Voor een aantal zzp’ers is de regeling ten aanzien van de gederfde inkomsten niet passend omdat ze geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben en hun belastbare winst laag is. Voor hen is de financiële barrière soms zo groot dat zij in sommige gevallen afzien van donatie.
  • Donoren die een vergoeding willen voor huishoudelijke hulp, moeten een langdurig administratief proces doorlopen bij sommige gemeenten.
  • Het type kosten dat de regeling wel of niet vergoedt is onduidelijk voor (potentiële) donoren. Het is ook niet duidelijk op welke manier de hoogte van de vergoeding bepaald wordt.

In het rapport hebben we oplossingsrichtingen geschetst. Voor zzp’ers hebben we bijvoorbeeld voorgesteld om te overwegen een regeling te hanteren die lijkt op de Zwanger en Zelfstandig (ZEZ) regeling, die het UWV al uitvoert.

KWINK groep evalueerde eerder de programmeringsregeling en de productie- en compositiesubsidies in opdracht van Fonds Podiumkunsten.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website