KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Publiek-private samenwerking gezonde leefstijl

Eind 2012 is de gemeente Utrecht een samenwerking aangegaan met zeven bedrijven om gezond gewicht bij jongeren te bevorderen. KWINK groep onderzocht in opdracht van de gemeente Utrecht wat de samenwerking heeft opgeleverd en welke lessen kunnen worden getrokken voor de toekomst. De samenwerking maakt onderdeel uit van de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). […]

8 juli 2015

Eind 2012 is de gemeente Utrecht een samenwerking aangegaan met zeven bedrijven om gezond gewicht bij jongeren te bevorderen. KWINK groep onderzocht in opdracht van de gemeente Utrecht wat de samenwerking heeft opgeleverd en welke lessen kunnen worden getrokken voor de toekomst.

De samenwerking maakt onderdeel uit van de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Het doel van deze samenwerking is om te investeren in activiteiten voor jongeren in Utrechtse wijken en daarmee gezond gewicht te bevorderen.

12 activiteiten voor 4.000 – 4.500 kinderen

In het kader van de samenwerking zijn twaalf activiteiten georganiseerd met een direct bereik van 4.000 tot 4.500 kinderen, 400 tot 450 ouders en 500 tot 600 intermediairs. Samenwerkingspartners zijn over het algemeen enthousiast over de aard en de intentie van de georganiseerde activiteiten, die in sommige gevallen zonder de PPS niet tot stand zouden zijn gekomen. De impact van de samenwerking is echter lager dan beoogd. Er zijn minder activiteiten uitgevoerd dan verwacht en de ambitie om activiteiten structureel in te bedden zijn beperkt gerealiseerd. Slechts enkele activiteiten zijn herhaald of opgeschaald.

Lessen over ambities, verwachtingen en belangen

Een belangrijke les is dat voorafgaand aan en tijdens de samenwerking ambities, verwachtingen en belangen helder moeten zijn. Met welke ambities en verwachtingen nemen partners deel aan de samenwerking? Wat zijn hun belangen en hoe kan daar rekening mee gehouden worden? En ook: Welke beelden hebben de partners over hun eigen rol en de rol van anderen? Wie brengt wat in? Schrijft een bedrijf zich ‘in’ op een van tevoren vastgestelde taak of activiteit? Of is het bedrijf nadrukkelijk betrokken bij het ontwikkelen van een activiteit en is sprake van meer eigenaarschap?

Kennis gezond gewicht

Eerder evalueerde KWINK groep het Convenant Gezond Gewicht en waren we procesbegeleider in de gemeenten Utrecht en Veghel bij de lokale aanpak van overgewicht onder jongeren. Daarnaast onderzocht KWINK groep onlangs in opdracht van het landelijk JOGG-bureau de mogelijkheden om de JOGG-aanpak door te ontwikkelen.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten