KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie burgerparticipatie Den Haag

Uit ons onderzoek blijkt dat het betrekken van bewoners een positief effect heeft op het draagvlak en de kwaliteit van beleid van de gemeente Den Haag.  Wat levert het betrekken van bewoners op? Zeven projecten waarbij burgers zijn betrokken stonden centraal in het onderzoek. Bijvoorbeeld een project over hondenlosloopgebieden. Bewoners hebben advies gegeven bij het […]

29 juni 2015

Uit ons onderzoek blijkt dat het betrekken van bewoners een positief effect heeft op het draagvlak en de kwaliteit van beleid van de gemeente Den Haag. 

Wat levert het betrekken van bewoners op?

Zeven projecten waarbij burgers zijn betrokken stonden centraal in het onderzoek. Bijvoorbeeld een project over hondenlosloopgebieden. Bewoners hebben advies gegeven bij het aanwijzen van nieuwe gebieden. Bij dit project bleek dat de participatie leidde tot minder bezwaarschriften achteraf. Bij eenzelfde project waar geen sprake was van participatie zijn juist veel bezwaarschriften ingediend.

Aanbevelingen voor gemeenten

Er is ruimte voor verbetering omdat burgerparticipatie nog niet overal wordt toegepast. Ook zijn bewoners en ambtenaren nog niet volledig op de hoogte van de mogelijkheden om te participeren. In ons rapport geven we concrete handvatten aan de gemeente. Zo kunnen bewoners nog beter op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheden om te participeren. Bijvoorbeeld door als gemeente gebruik te maken van de combinatie van social media en het versturen van bewonersbrieven. Als u meer wilt weten over onze aanbevelingen, lees dan het volledige rapport. De gemeente Den Haag komt na de zomer met een Actieplan Beleidsparticipatie waarin onze aanbevelingen een plek krijgen.

Werkwijze

Bij de evaluatie van de inspraak- en participatieverordening voor de gemeente Den Haag hebben we gesproken met ambtenaren, bestuurders en bewoners zelf. Daarnaast hebben we een vragenlijst voorgelegd aan 1.200 bewoners van de gemeente Den Haag. Deze combinatie van informatieverzameling heeft geleid tot een beeld van bewonersbetrokkenheid in Den Haag.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten