KWINK groep 

Annelies Dijkzeul

adijkzeul@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2009

Meer over Annelies

Rogier van Schelven

rvanschelven@kwinkgroep.nl
+ 31 6 2349 3090

Meer over Rogier

Taakgerichte subsidie NEN doeltreffend

KWINK groep heeft de taakgerichte financiering die het Nederlands Normalisatie instituut (NEN) ontvangt geëvalueerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ).

We kunnen overal ter wereld pinnen met onze bankpas. Benzine heeft overal dezelfde samenstelling. Hierover hebben overheden en bedrijven vrijwillig afspraken gemaakt: normen. Binnen Nederland is het Nederlands Normalisatie instituut (NEN) de beheerder van deze normen. Ontwikkelingen in internationale normen kunnen gevolgen hebben voor de Nederlandse markt. NEN ontvangt een taakgerichte financiering van EZ (€ 1 miljoen) om Nederlandse belanghebbenden te informeren over kansen en bedreigingen van internationale ontwikkelingen rondom normen. Dat stelt hen in staat om af te wegen of het in hun belang is om mee te doen met die normontwikkelingen.

Conclusie

NEN geeft op doeltreffende en doelmatige wijze invulling aan het informeren van belanghebbenden over internationale normalisatie initiatieven. Belanghebbenden kunnen tijdig en goed geïnformeerd een besluit nemen over deelname aan deze initiatieven.

Aanbevelingen

In het evaluatierapport noemen we mogelijkheden om belanghebbenden nog beter te informeren. Bijvoorbeeld:

  • Aandacht voor de behoeften van de doelgroep. NEN kan beter inzicht geven in waar, hoe (met welke communicatiemiddelen) en met welke type informatie de doelgroep het beste te bereiken is. Bijvoorbeeld door behoeftenonderzoek.
  • Intern meer aandacht voor reflecteren en innoveren. NEN kan reflectie op en innovatie van de werkwijze meer structureel in de interne werkprocessen verankeren. Bijvoorbeeld door middel van peer reviews waarbij NEN-medewerkers vooraf elkaars voorstel voor de aanpak van het informeren van belanghebbenden beoordelen.
  • Meer dialoog tussen het ministerie van EZ en NEN. Opdrachtgever (EZ) en opdrachtnemer (NEN) kunnen een met een kritischere en intensievere dialoog de opdracht verder verduidelijken en nadrukkelijker sturen op resultaten.

Minister Kamp heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie. In de kamerbrief zijn onze aanbevelingen opgenomen en wordt aangegeven hoe het ministerie van EZ deze wil implementeren.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website