KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie subsidieregeling Donatie bij leven

Sinds 2009 biedt de subsidieregeling Donatie bij leven een vergoeding voor onkosten die levende orgaandonoren maken. KWINK groep evalueert deze subsidieregeling in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In het Masterplan Orgaandonatie is geadviseerd om een overheidsregeling te maken voor niet-medische kosten die levende orgaandonoren maken. Sinds 2009 is de subsidieregeling […]

26 maart 2015

Sinds 2009 biedt de subsidieregeling Donatie bij leven een vergoeding voor onkosten die levende orgaandonoren maken. KWINK groep evalueert deze subsidieregeling in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In het Masterplan Orgaandonatie is geadviseerd om een overheidsregeling te maken voor niet-medische kosten die levende orgaandonoren maken. Sinds 2009 is de subsidieregeling donatie bij leven van kracht. De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is namens het ministerie van VWS sinds 2011 verantwoordelijk voor de uitvoering.

Doel evaluatie subsidieregeling donatie bij leven

De evaluatie van KWINK groep moet inzichtelijk maken of de doelstelling van de subsidieregeling is behaald. Het doel van de subsidieregeling is het wegnemen van onnodige financiële barrières voor het doneren bij leven, voor zover daarvoor geen andere regelingen bestaan. Daarnaast zal deze evaluatie inzicht bieden in de houdbaarheid van de subsidieregeling in de toekomst.

Aanpak van KWINK groep

Via gesprekken met maatschappelijk werkers en andere stakeholders vormen we een beeld van de opvattingen en ervaringen over de hoogte van de vergoedingen, de voorwaarden en het type kosten dat de regeling vergoed. Daarnaast vragen we in de gesprekken naar relevante ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de subsidieregeling. Ten slotte voeren wij ook een feitelijke analyse uit waarmee wij in kaart brengen in welke mate de vooraf vastgestelde beschikbare vergoedingen kostendekkend zijn voor verschillende situaties van donoren.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten