KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Adviesraad Internationale Vraagstukken

KWINK groep gaat het functioneren van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in de periode 2006-2014 evalueren. De Adviesraad Internationale Vraagstukken is een op 1 januari 1998 bij wet ingesteld onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en Staten-Generaal adviseert over het buitenlands beleid en defensiebeleid. Beleidsterreinen waar de AIV vooral op adviseert zijn: mensenrechten, vrede en veiligheid, […]

24 maart 2015

KWINK groep gaat het functioneren van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in de periode 2006-2014 evalueren.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken is een op 1 januari 1998 bij wet ingesteld onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en Staten-Generaal adviseert over het buitenlands beleid en defensiebeleid. Beleidsterreinen waar de AIV vooral op adviseert zijn: mensenrechten, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.

De evaluatie moet resulteren in een verslag voor betrokken bewindspersonen, de Staten-Generaal en de AIV, waarin zowel wordt gekeken naar het functioneren van de AIV als naar ontwikkelingskansen in de toekomst. Binnen het onderzoek zal KWINK groep gesprekken voeren met o.a. ambtelijke contactpersonen en betrokkenen uit de Eerste en Tweede Kamer. Daarnaast zal een interne zelfevaluatie worden begeleid, een aantal adviezen nader worden bekeken en een enquĂȘte worden uitgezet.

KWINK groep doet vaker onderzoek naar het functioneren van onafhankelijke adviesorganen. Voorbeelden zijn de evaluatie van de Commissie van Aanbestedingsexperts (2015) en de evaluatie van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) (2014).

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten