KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Eenvoudigere subsidieverdeling

Wat zijn de mogelijkheden voor een eenvoudigere verdeling van de meerjarige subsidie? KWINK groep onderzoekt deze vraag voor het Fonds Podiumkunsten. De meerjarige activiteitensubsidie biedt gezelschappen, ensembles, producenten en festivals die al enige tijd bestaan de mogelijkheid om gedurende vier jaar voorstellingen, concerten en festivalprogramma’s te realiseren met een herkenbare artistieke signatuur. De hoogte van […]

23 maart 2015

Wat zijn de mogelijkheden voor een eenvoudigere verdeling van de meerjarige subsidie? KWINK groep onderzoekt deze vraag voor het Fonds Podiumkunsten.

De meerjarige activiteitensubsidie biedt gezelschappen, ensembles, producenten en festivals die al enige tijd bestaan de mogelijkheid om gedurende vier jaar voorstellingen, concerten en festivalprogramma’s te realiseren met een herkenbare artistieke signatuur. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van een complexe berekeningsmethode, afhankelijk van discipline, aantal voorstellingen, zaalgrootte en complexiteit van de productie.

Het Fonds Podiumkunsten heeft op basis van een aantal gesprekken met het veld vastgesteld dat de huidige verdelingsmethode voor verbetering vatbaar is. KWINK groep is gevraagd om mee te denken over een eenvoudigere methode voor subsidieverdeling. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om normbedragen, tredes en verantwoording. Op basis van een quick scan onder andere fondsen en sectoren zullen oplossingen worden bedacht. De gevolgen van deze oplossingen voor de subsidieverdeling maakt KWINK groep inzichtelijk in een digitaal dashboard.

KWINK groep evalueert veelvuldig programma’s, wetgeving en organisaties en heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd in de culturele sector, waaronder de evaluatie productie- en compositiesubsidies en de evaluatie van de programmeringsregeling. Bovendien adviseert KWINK groep regelmatig over de optimale verdeling van subsidies.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten