KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Inzicht

Subsidies verdelen in minder tijd

Het aanvragen van een subsidie kost steeds meer tijd. Het beoordelen van de aanvragen ook. Dit is onze observatie op basis van de verschillende subsidietrajecten die wij de afgelopen jaren hebben begeleid en geëvalueerd. KWINK groep denkt dat alle betrokkenen veel tijd kunnen besparen als ze zouden kiezen voor een andere methode. Huidige situatie subsidietrajecten […]

20 februari 2015

Het aanvragen van een subsidie kost steeds meer tijd. Het beoordelen van de aanvragen ook. Dit is onze observatie op basis van de verschillende subsidietrajecten die wij de afgelopen jaren hebben begeleid en geëvalueerd.

KWINK groep denkt dat alle betrokkenen veel tijd kunnen besparen als ze zouden kiezen voor een andere methode.

Huidige situatie subsidietrajecten

In de huidige situatie vragen veel subsidiegevers om een uitgebreid plan van aanpak of bedrijfsplan, waarin de aanvrager uitwerkt hoe invulling wordt gegeven aan de verschillende criteria (kwaliteit, innovatie, bereik). Om op elk criterium de maximale score te behalen, steken aanvragers veel tijd in het schrijven van flinke documenten. Immers, hoe meer woorden, hoe meer kans dat de beoordelaar leest wat hij verwachtte. En, de aanvragen worden zelden beoordeeld op compactheid.

Na indiening van de aanvragen staan subsidiegevers voor de tijdrovende taak om de uitgebreide plannen van aanpak te beoordelen op de criteria. Een groot deel van de inhoud van de plannen wordt op deze manier uiteindelijk niet meegewogen in de beoordeling. En achteraf ontstaat vaak discussie over de interpretatie van de teksten.

Ons alternatief

Dwing subsidieaanvragers om ‘to the point’ te formuleren wat hun ambities zijn op de verschillende criteria. Subsidiegevers geven aan wat de vijf criteria zijn waarop aanvragers worden afgerekend en aanvragers wordt gevraagd om in maximaal 300 woorden per criterium aannemelijk te maken dat met hun aanpak aan de eisen wordt voldaan.

Een dergelijke aanpak zou alle partijen veel tijd besparen. Bovendien wordt de kwaliteit van de procedure verhoogd: er is meer duidelijkheid over de ambitie van aanvragers; er is minder ruimte voor interpretatie, waardoor de beoordeling consistenter wordt. Tot slot is er minder risico op juridisch getouwtrek over de interpretatie van teksten

KWINK groep ontwikkelt, begeleidt en evalueert regelmatig subsidietrajecten van publieke en private fondsen. Neem voor meer informatie over onze ideeën met ons contact op.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten