KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Doorontwikkeling JOGG-aanpak onderzocht

KWINK groep onderzocht in opdracht van het landelijk JOGG-bureau de mogelijkheden om de JOGG-aanpak door te ontwikkelen. JOGG is een lokale aanpak gericht op de wijken waar het percentage overgewicht onder jongeren van 0-19 jaar het hoogst is. Er zijn inmiddels 75 JOGG-gemeenten. Overgewicht onder jongeren is een groeiend probleem. JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) […]

20 februari 2015

KWINK groep onderzocht in opdracht van het landelijk JOGG-bureau de mogelijkheden om de JOGG-aanpak door te ontwikkelen. JOGG is een lokale aanpak gericht op de wijken waar het percentage overgewicht onder jongeren van 0-19 jaar het hoogst is. Er zijn inmiddels 75 JOGG-gemeenten.

Overgewicht onder jongeren is een groeiend probleem. JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) zet daarom in op betere sport, beweeg- en speelfaciliteiten en meer aandacht voor voeding en bewegen. Ons onderzoek heeft geresulteerd in aanbevelingen op drie thema’s voor doorontwikkeling van de JOGG-aanpak:

  • Kritische succesfactoren: op basis van de ervaringen van JOGG-gemeenten hebben we drie lessen voor een startende JOGG-gemeente geformuleerd. Daarnaast zijn vijf knelpunten gesignaleerd die veel JOGG-gemeenten tegenkomen. Wij bevelen JOGG aan bij de doorontwikkeling van de aanpak specifiek aandacht te hebben voor deze knelpunten.
  • Wederkerigheid van de aanpak: met de eerste zes JOGG-gemeenten zijn afspraken gemaakt om de scheve balans tussen baten en lasten te verbeteren. Wij doen JOGG de aanbeveling om na te denken over hoe om te gaan met gemeenten die in de toekomst ook behoefte hebben aan meer wederkerigheid in de samenwerking. Ook bevelen we JOGG aan om te onderzoeken of het mogelijk is een aangepaste aanpak te bieden aan gemeenten waar de overgewichtsproblematiek beperkter is.
  • Vergelijkbare aanpakken: we doen aanbevelingen voor de manier waarop JOGG om kan gaan met gemeenten die een aanpak hebben die vergelijkbaar is met de JOGG-aanpak. Een conclusie op dit punt is dat er ruimte is om de kennisuitwisseling met deze gemeenten te verbeteren.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode oktober 2014 tot januari 2015. De aanbevelingen zijn gebaseerd op 35 gesprekken met lokale JOGG-regisseurs, JOGG-coaches, lokale partners en vertegenwoordigers van gemeenten met een vergelijkbare aanpak.

Eerder evalueerde KWINK groep het Convenant Gezond Gewicht en waren we procesbegeleider in de gemeenten Utrecht en Veghel bij de lokale aanpak van overgewicht onder jongeren.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten