KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Geld voor natuurbeleid – Leren van andere sectoren

Het natuurbeleid in Nederland is aan verandering onderhevig. In de Rijksnatuurvisie 2014 is een nieuwe koers in het nationale natuurbeleid aangekondigd. De maatschappelijke waarde en economisering van natuur worden belangrijker. Natuurbeleid – geld voor natuur  In lijn met deze ontwikkelingen is het natuurbeleid gedecentraliseerd naar de provincies, zijn bezuinigingen doorgevoerd en dient een groter beroep […]

27 februari 2015

Het natuurbeleid in Nederland is aan verandering onderhevig. In de Rijksnatuurvisie 2014 is een nieuwe koers in het nationale natuurbeleid aangekondigd. De maatschappelijke waarde en economisering van natuur worden belangrijker.

Natuurbeleid – geld voor natuur 

In lijn met deze ontwikkelingen is het natuurbeleid gedecentraliseerd naar de provincies, zijn bezuinigingen doorgevoerd en dient een groter beroep te worden gedaan op de betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ondernemerschap in de natuursector is van groter belang geworden. Als gevolg hiervan zijn natuurorganisaties en –beheerders op zoek naar nieuwe manieren om enerzijds (meer) geld via nieuwe verdienmodellen of via de markt te verdienen en anderzijds om kosten te besparen.

KWINK onderzoekt organisatievormen en verdienmodellen

Om de zoektocht van natuurorganisaties en -beheerders te ondersteunen heeft KWINK een voorstudie uitgevoerd. Dit onderzoek heeft als doel relevante en succesvolle voorbeelden van organisatievormen en verdienmodellen te verzamelen uit de cultuur, zorg- en onderwijssector die mogelijk toepasbaar en opschaalbaar zijn voor natuur.

KWINK groep en evaluatieonderzoek

KWINK groep is expert op het gebied van evaluatieonderzoek en beleidsonderzoek in complexe politiek-bestuurlijke omgevingen. Met onze bewezen onderzoeks- en evaluatiemethodieken komen we steeds in nieuwe werelden terecht. Van grote toezichthouders en uitvoeringsorganisaties tot instrumenten voor burgerparticipatie en cultuursubsidies.

Evalueren gaat niet alleen over verantwoorden, maar biedt ook de mogelijkheid om te leren voor de toekomst. Wat kunnen we leren van de afgelopen periode? Hoe kunnen we onze impact vergroten? Hoe kunnen de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid worden verhoogd? Beleidsonderzoek, zoals inventarisaties, toekomstverkenningen, monitors en impactanalyses, geeft inzicht in verwachte resultaten, op basis waarvan beleid al bij het ontwerp of gedurende de looptijd kan worden aangescherpt.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten