KWINK groep 

Bill van Mil

bvanmil@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2008

Meer over Bill

Roel in 't Veld

rintveld@kwinkgroep.nl
+31 6 5025 4273

Meer over Roel

Geld voor natuur – leren van andere sectoren

Het natuurbeleid in Nederland is aan verandering onderhevig. Als gevolg hiervan zien natuurorganisaties en –beheerders zich genoodzaakt additionele inkomstenbronnen aan te boren en kosten te besparen.

Om de zoektocht van natuurorganisaties en -beheerders naar nieuwe verdienmodellen te ondersteunen heeft KWINK groep een voorstudie uitgevoerd, in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Deze voorstudie had als doel relevante en succesvolle voorbeelden van organisatievormen en verdienmodellen te verzamelen uit de cultuur, zorg- en onderwijssector die mogelijk toepasbaar en opschaalbaar zijn voor natuur. De voorstudie heeft geresulteerd in een beschrijving van 21 voorbeelden op vier terreinen:

  1. Vermarkten van bijproducten
  2. Activering van burger, bedrijf en maatschappelijke organisaties
  3. Intelligent opgezette samenwerkingsconstructies
  4. Het aanboren van alternatieve financieringsbronnen en manieren om kosten te besparen

In het rapport zijn voorbeelden zoals Van Gogh Museum Consultancy, Eigen kracht conferenties en de Weekendschool beschreven. De aangereikte voorbeelden en instrumenten bieden natuurorganisaties handvatten om – gezamenlijk met de hen omringende stakeholders – (additionele) verdienmodellen en organisatievormen gestructureerd en systematisch nader uit te werken en toe te passen.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website