KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep evalueert toezicht Metrologiewet

KWINK groep gaat het functioneren van de instellingen onder de Metrologiewet evalueren. Het gaat om toezichthouder Verispect, de aangewezen instanties Kalibra, SGS, Kema Nederland, Kiwa en Nmi Certin en de sectorspecifieke toezichthouders Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In 2006 is de Metrologiewet in werking getreden als opvolger van de […]

22 januari 2015

KWINK groep gaat het functioneren van de instellingen onder de Metrologiewet evalueren. Het gaat om toezichthouder Verispect, de aangewezen instanties Kalibra, SGS, Kema Nederland, Kiwa en Nmi Certin en de sectorspecifieke toezichthouders Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

In 2006 is de Metrologiewet in werking getreden als opvolger van de IJkwet. De wet beoogt bij te dragen aan eerlijke handel, consumentenvertrouwen en volksgezondheid. Nederland kent een systeem van certificering, keuring en toezicht.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en betreft de periode 2011-2014.

KWINK groep voerde in 2011 ook een evaluatie uit naar instellingen die wettelijke taken uitvoeren op grond van de Metrologiewet.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten