KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Inzicht

Gemeenten: geen ambities voor elektrisch rijden

Volgens Stichting Natuur & Milieu heeft meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten geen beleid voor elektrische auto’s. KWINK groep bestudeerde de coalitieakkoorden van de 90 grootste gemeenten in Nederland en constateert dat ruim driekwart van de gemeenten de komende jaren ook geen bestuurlijke ambities voor elektrische vervoer heeft. Een zorgwekkende combinatie. De ambitie […]

19 januari 2015

Volgens Stichting Natuur & Milieu heeft meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten geen beleid voor elektrische auto’s. KWINK groep bestudeerde de coalitieakkoorden van de 90 grootste gemeenten in Nederland en constateert dat ruim driekwart van de gemeenten de komende jaren ook geen bestuurlijke ambities voor elektrische vervoer heeft. Een zorgwekkende combinatie.

De ambitie waaraan Rijk, marktpartijen en gemeenten zich hebben gecommitteerd is dat in 2020 het aantal elektrische auto’s stijgt tot 200.000. Dat zou vijf jaar later zelfs een miljoen moeten zijn. Dit is een ambitieuze groeicurve met grote gevolgen voor gemeenten zoals de realisatie van voldoende oplaadpunten. We zien deze ambitieuze groeicurve nog niet weerspiegeld in het beleid en de ambities van gemeenten.

Ambitieniveau is laag en niet meetbaar

Ruim driekwart van de door ons onderzochte gemeenten heeft in hun coalitieakkoord geen ambities op het gebied van elektrisch vervoer benoemd. In een kwart van de coalitieakkoorden wordt elektrisch vervoer wel genoemd. Een beperkt deel hiervan noemt ambities voor de ontwikkeling van elektrisch vervoer en hoe ze daar invulling aan willen geven. Zo geeft de gemeente Rotterdam in het coalitieakkoord aan het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s uit te breiden en zelf het ‘goede voorbeeld’ te willen geven. De gemeente Den Haag spreekt in het Coalitieakkoord over een ‘uitbreiding van het aantal oplaadpunten voor elektrisch aangedreven voertuigen waarbij rekening wordt gehouden met de parkeerdruk’.

Belang van ambitieuze ambities

KWINK groep heeft samen met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur recent een internationaal vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar verschillende manieren waarop overheden de introductie van elektrische vervoer kunnen ondersteunen. Hieruit blijkt dat het stellen van ambitieuze ambities een belangrijke aanjager is voor de introductie van elektrisch vervoer. Ambitie als middel dus. Ambitie als boodschap aan het netwerk om aan te geven waar de aandacht naar uit gaat en wat er de komende jaren verwacht kan worden. Het stellen van ambities voor elektrisch vervoer betekent niet dat gemeenten alles zelf moeten doen. We roepen bestuurders op om hun gemeente open te stellen en mooie initiatieven aan te trekken en mogelijk te maken. Gemeenten kunnen leren van ervaringen uit het buitenland maar ook van mooie initiatieven in Nederland. Ter inspiratie citeren we uit het coalitieakkoord van de gemeente Zaanstad: ‘de mogelijkheden om als particulier optimaal te profiteren van duurzame energie worden verruimd, bijvoorbeeld door zonnepanelen en oplaadpunten voor elektrische auto’s vergunningsvrij te kunnen plaatsen…’.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten