KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts behandelt klachten over aanbestedingen van zowel ondernemers als aanbestedende diensten. KWINK groep is door het ministerie van Economische Zaken (EZ) gevraagd om deze commissie te evalueren. De Commissie van Aanbestedingsexperts is op 1 april 2013 ingesteld door de minister van EZ. Afgesproken is dat twee jaar na instelling de commissie wordt […]

23 december 2014

De Commissie van Aanbestedingsexperts behandelt klachten over aanbestedingen van zowel ondernemers als aanbestedende diensten. KWINK groep is door het ministerie van Economische Zaken (EZ) gevraagd om deze commissie te evalueren.

De Commissie van Aanbestedingsexperts is op 1 april 2013 ingesteld door de minister van EZ. Afgesproken is dat twee jaar na instelling de commissie wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt gekeken of de beoogde doelen zijn gerealiseerd.

De commissie heeft onder meer de volgende doelstellingen:

  • Aanbestedingsklachten helpen oplossen door snelle, zorgvuldige en laagdrempelige behandeling van klachten.
  • De aanbestedingspraktijk verder te professionaliseren.
  • Leereffect teweeg te brengen bij ondernemers en aanbestedende diensten.

Ondernemers en aanbestedende diensten kunnen met klachten over overheidsaanbestedingen terecht bij de commissie. De commissie kan bemiddelen en/of (niet-bindende) adviezen geven. Zo kunnen klachten worden opgelost zonder dat de stap naar de rechter nodig is.

KWINK groep zal gesprekken voeren met aanbestedende diensten en ondernemers maar ook met andere betrokkenen, zoals brancheorganisaties, wetenschappers en advocaten. Daarnaast zal een documentenanalyse worden uitgevoerd, worden een aantal cases bekeken en wordt een enquête uitgezet.

We evalueren veelvuldig wetgeving en hebben verschillende onderzoeken uitgevoerd over aanbestedingen. Momenteel voeren we ook de evaluatie uit van de Aanbestedingswet 2012. Eerder evalueerden we PIANOo, Expertisecentrum aanbesteden.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten