KWINK groep 

Rogier van Schelven

rvanschelven@kwinkgroep.nl
+ 31 6 2349 3090

Meer over Rogier

Maarten Noordink

mnoordink@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 1622

Meer over Maarten

Janine Mulder

jmulder@kwinkgroep.nl
+31 6 1032 7935

Meer over Janine

Evaluatie Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts behandelt klachten over aanbestedingen van zowel ondernemers als aanbestedende diensten. KWINK groep is door het ministerie van Economische Zaken (EZ) gevraagd om deze commissie te evalueren.

De  Commissie van Aanbestedingsexperts is op 1 april 2013 ingesteld door de minister van EZ. Afgesproken is dat twee jaar na instelling de commissie wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt gekeken of de beoogde doelen zijn gerealiseerd.

De commissie heeft onder meer de volgende doelstellingen:

  • Aanbestedingsklachten helpen oplossen door snelle, zorgvuldige en laagdrempelige behandeling van klachten.
  • De aanbestedingspraktijk verder te professionaliseren.
  • Leereffect teweeg te brengen bij ondernemers en aanbestedende diensten.

Ondernemers en aanbestedende diensten kunnen met klachten over overheidsaanbestedingen terecht bij de commissie. De commissie kan bemiddelen en/of (niet-bindende) adviezen geven. Zo kunnen klachten worden opgelost zonder dat de stap naar de rechter nodig is.

KWINK groep zal gesprekken voeren met aanbestedende diensten en ondernemers maar ook met andere betrokkenen, zoals brancheorganisaties, wetenschappers en advocaten. Daarnaast zal een documentenanalyse worden uitgevoerd, worden een aantal cases bekeken en wordt een enquête uitgezet.

We evalueren veelvuldig wetgeving en hebben verschillende onderzoeken uitgevoerd over aanbestedingen. Momenteel voeren we ook de evaluatie uit van de Aanbestedingswet 2012. Eerder evalueerden we PIANOo, Expertisecentrum aanbesteden.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website