KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Monitoring Green Deal aanpak

Als bedrijven, maatschappelijke organisaties of lagere overheden een duurzaam initiatief willen opzetten lopen ze soms tegen barrières aan. De Rijksoverheid kan helpen door een Green Deal met ze aan te gaan. Een Green Deal kan bijvoorbeeld resulteren in het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving of het toegankelijk maken van netwerken. Sinds de start […]

25 november 2014

Als bedrijven, maatschappelijke organisaties of lagere overheden een duurzaam initiatief willen opzetten lopen ze soms tegen barrières aan. De Rijksoverheid kan helpen door een Green Deal met ze aan te gaan. Een Green Deal kan bijvoorbeeld resulteren in het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving of het toegankelijk maken van netwerken. Sinds de start in 2011 zijn er meer dan 170 Green Deals afgesloten.

Monitoring van de Green Deals

Het programma komt nu in een fase waarin nieuwe eisen aan monitoring worden gesteld. In aanvulling op het monitoren van de voortgang van de Green Deals wil de overheid inzicht krijgen in de eerste resultaten, de mate waarin de Green Deals na afronding worden opgeschaald en de meerwaarde van de Green Deal aanpak ten opzichte van andere beleidsinstrumenten.

Resultaten inzichtelijk maken

KWINK groep adviseert het Ministerie van Economische Zaken over aanvullende mogelijkheden om de resultaten van de Green Deal aanpak inzichtelijk te maken. De focus in dit verkennende onderzoek ligt op de thema’s Bouw en Biobased Economy. Naast een verkenning van nieuwe indicatoren gaat KWINK groep redeneerlijnen opstellen om een verband te leggen tussen de doelstellingen van de Green Deal aanpak, de inspanningen die zijn gepleegd, de concrete resultaten en de maatschappelijke effecten.

Eerder voerde KWINK groep in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een audit van de Green Deal aanpak uit.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten