KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Prestatiemeting in veiligheidsregio’s

Veiligheidsregio’s coördineren taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Is het mogelijk en wenselijk om met prestatie indicatoren het presterend vermogen van veiligheidsregio’s inzichtelijk te maken? Dat onderzoeken KWINK groep en de TU Delft in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Inspectie Veiligheid en […]

14 oktober 2014

Veiligheidsregio’s coördineren taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Is het mogelijk en wenselijk om met prestatie indicatoren het presterend vermogen van veiligheidsregio’s inzichtelijk te maken? Dat onderzoeken KWINK groep en de TU Delft in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De Inspectie Veiligheid en Justitie en veiligheidsregio’s

De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt toezicht op veiligheidsregio’s. De Inspectie beoordeelt momenteel vooral of regio’s voldoen aan wettelijke vereisten, bijvoorbeeld als het gaat om de structuur van de organisatie. De Commissie Hoekstra heeft in 2013 geconcludeerd dat het toezicht zich meer zou moeten richten op het feitelijk functioneren van deze regio’s. Voor de minister van Veiligheid en Justitie is het de vraag hoe gestuurd kan worden op de prestaties van de regio’s. In opdracht van het WODC onderzoeken KWINK groep en de TU Delft of het mogelijk en wenselijk is om veiligheidsregio’s te beoordelen op prestaties. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zal een voorstel worden gedaan voor een set indicatoren die prestaties inzichtelijk maken. Het onderzoek loopt tot eind april 2015.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten