KWINK groep 

Maarten Noordink

mnoordink@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 1622

Meer over Maarten

Prestatiemeting in veiligheidsregio’s

Veiligheidsregio’s coördineren taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Is het mogelijk en wenselijk om met prestatie indicatoren het presterend vermogen van veiligheidsregio’s inzichtelijk te maken? Dat onderzoeken KWINK groep en de TU Delft in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt toezicht op veiligheidsregio’s. De Inspectie beoordeelt momenteel vooral of veiligheidsregio’s voldoen aan wettelijke vereisten, bijvoorbeeld als het gaat om de structuur van de organisatie. De Commissie Hoekstra heeft in 2013 geconcludeerd dat het toezicht zich meer zou moeten richten op het feitelijk functioneren van veiligheidsregio’s. Voor de minister van Veiligheid en Justitie is het de vraag hoe gestuurd kan worden op de prestaties van veiligheidsregio’s. In opdracht van het WODC onderzoeken KWINK groep en de TU Delft of het mogelijk en wenselijk is om veiligheidsregio’s te beoordelen op prestaties. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zal een voorstel worden gedaan voor een set indicatoren die prestaties inzichtelijk maken. Het onderzoek loopt tot eind april 2015.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website