KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie subsidieregelingen podiumkunsten gepubliceerd

Zowel de productiesubsidies als de compositiesubsidies spelen een belangrijke rol binnen de Nederlandse podiumkunsten. Via deze regelingen ontvangen componisten, theatergezelschappen en ensembles financiële ondersteuning om (nieuwe) dans-, theater- en muziekstukken te ontwikkelen of te hernemen. Dit blijkt uit de evaluatie die KWINK groep uitvoerde in opdracht van het Fonds Podiumkunsten. Het evaluatierapport is op 9 oktober […]

10 oktober 2014

Zowel de productiesubsidies als de compositiesubsidies spelen een belangrijke rol binnen de Nederlandse podiumkunsten. Via deze regelingen ontvangen componisten, theatergezelschappen en ensembles financiële ondersteuning om (nieuwe) dans-, theater- en muziekstukken te ontwikkelen of te hernemen. Dit blijkt uit de evaluatie die KWINK groep uitvoerde in opdracht van het Fonds Podiumkunsten. Het evaluatierapport is op 9 oktober 2014 gepubliceerd.

Doel evaluatie Fonds Podiumkunsten

Het doel van de evaluatie was na te gaan wat de bijdrage van de subsidieregelingen is aan de doelstellingen van het Fonds Podiumkunsten: het mogelijk maken van professionele podiumkunsten van hoge kwaliteit die zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt. De drie subsidieregelingen zijn zowel afzonderlijk als in samenhang (overlap, aanvulling, doorstroom) bekeken.

Onderzoeksmethoden

Om tot onze bevindingen te komen zijn in de periode juni – augustus 2014 50 gesprekken gevoerd met aanvragers, producenten, podia en andere partijen. Daarnaast is een data-analyse uitgevoerd van de aanvraag- en verantwoordingsgegevens. Tot slot is gebruik gemaakt van inzichten uit een benchmark met andere landen (Duitsland, Noorwegen en België) en andere beroepsgroepen (Letterenfonds).

Thema Cultuur & Media

KWINK groep is ervan overtuigd dat Nederland gebaat is bij een bloeiende culturele sector en een vitaal medialandschap. KWINK groep biedt inzicht en structuur in een sector waarin resultaten niet altijd tastbaar zijn.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten