KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Herontwerp van toezicht

Een buitenlandse spoorvervoerder heeft KWINK groep gevraagd om mee te denken over herontwerp van het toezicht. De vervoerder streeft naar een betere relatie met de toezichthouders en wil meer ruimte voor bottom-up initiatief (ten koste van de huidige top-down regulering). KWINK groep is gevraagd om aanbevelingen te doen over onder andere de samenwerking tussen toezichthouders, […]

13 oktober 2014

Een buitenlandse spoorvervoerder heeft KWINK groep gevraagd om mee te denken over herontwerp van het toezicht. De vervoerder streeft naar een betere relatie met de toezichthouders en wil meer ruimte voor bottom-up initiatief (ten koste van de huidige top-down regulering). KWINK groep is gevraagd om aanbevelingen te doen over onder andere de samenwerking tussen toezichthouders, eisen aan de dienstverlening en de procedures om de dienstregeling goed te keuren.

Om tot deze aanbevelingen te komen zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

  1. In kaart brengen van de huidige situatie middels desk study en een workshop bij de opdrachtgever.
  2. Selectie van de belangrijkste thema’s.
  3. Internationaal vergelijkend onderzoek in vier landen.
  4. Bespreking van de uitkomsten in een workshop met de vervoerder en overheden.

Het eindproduct was een rapport met overwegingen ten aanzien van het huidige toezicht, observaties ten aanzien van de afstemming tussen toezichthouders en een gestructureerde vergelijking op de verschillende thema’s.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten