KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie taakgerichte subsidie NEN

KWINK groep is door het ministerie van Economische Zaken gevraagd om de taakgerichte financiering die het Nederlands Normalisatie instituut ontvangt te evalueren. De belangrijkste opdracht binnen de taakgerichte financiering is het informeren van Nederlandse belanghebbende partijen over nieuwe initiatieven rond normontwikkeling op internationaal niveau. Wie heeft belang bij normontwikkeling? Een belanghebbende partij kan bijvoorbeeld een […]

26 oktober 2014

KWINK groep is door het ministerie van Economische Zaken gevraagd om de taakgerichte financiering die het Nederlands Normalisatie instituut ontvangt te evalueren.

De belangrijkste opdracht binnen de taakgerichte financiering is het informeren van Nederlandse belanghebbende partijen over nieuwe initiatieven rond normontwikkeling op internationaal niveau.

Wie heeft belang bij normontwikkeling?

Een belanghebbende partij kan bijvoorbeeld een producent, dienstverlener, gebruiker, overheid of onderzoeksorganisatie zijn. Voor deze partijen is het van belang om tijdig geïnformeerd te worden over wat er op internationaal niveau speelt, zodat ze kunnen afwegen of zij wel of niet betrokken willen zijn bij de normontwikkeling. Het gaat hierbij vaak om normontwikkeling rondom innovatieve thema’s zoals Smart Cities, het gebruik van Algen en duurzaam inkopen. De betrokkenheid van stakeholders is nodig om invloed te kunnen uitoefenen op de inhoud van normen die mogelijk bepalend zijn voor de kwaliteit van producten of diensten in hun markt of sector.

Waarom normalisatie?

NEN is het Nederlands Normalisatie instituut. Een norm is een vrijwillige afspraak tussen partijen over een product, dienst of proces. Normen zorgen er bijvoorbeeld voor dat we overal dezelfde soort benzine kunnen tanken of in andere landen kunnen pinnen. Normen bieden marktpartijen duidelijkheid over producten, diensten of organisaties. Het uitgangspunt bij normalisatie is dat de deelnemende partijen de normontwikkeling gezamenlijk financieren.

Doel van het onderzoek

Het onderzoek geeft een beoordeling van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de taakgerichte subsidie aan NEN. De uitkomsten zullen eind 2014 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten