KWINK groep 

Bill van Mil

bvanmil@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2008

Meer over Bill

Janine Mulder

jmulder@kwinkgroep.nl
+31 6 1032 7935

Meer over Janine

Aanbevelingen Multiband frequentieveiling overgenomen

Minister Kamp maakte bekend de aanbevelingen van KWINK groep uit de evaluatie van de Multibandveiling mee te nemen bij de afwegingen voor komende frequentieveilingen voor mobiele communicatie.

Dit staat in de brief van Minister Kamp die op 10 oktober 2014 naar de Kamer is gestuurd. KWINK groep heeft dit evaluatieonderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken recent afgerond. Het onderzoek heeft geleid tot een eindrapport waarin conclusies zijn verbonden en concrete aanbevelingen zijn gedaan voor toekomstige veilingen.

De evaluatie maakt duidelijk dat de gemaakte beleidskeuzes in lijn liggen met de doelstellingen van de veiling. De voorbereiding en de uitvoering van de veiling waren doeltreffend en zowel de deelnemers aan de veiling als uitvoerder Agentschap Telecom waren goed voorbereid. Een kanttekening is dat we aanbevelen nadrukkelijker te sturen op planning, tijdigheid en voorspelbaarheid en daarmee aan te sturen op een ruimere periode om van de oude naar de nieuwe situatie te gaan. Minister Kamp (Economische zaken) is nu ook van plan om de veiling van frequenties op de 2100 mHz-band uit te stellen zodat er meer tijd beschikbaar komt om de effecten van de Multibandveiling op langere termijn te bekijken.

Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Oxperts Consultancy. Daarnaast waren professor Ernst ten Heuvelhof en professor Jacob Goeree betrokken als experts.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website