KWINK groep 

Annelies Dijkzeul

adijkzeul@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2009

Meer over Annelies

Pauline Modderman

pmodderman@kwinkgroep.nl
+31 6 2337 4581

Meer over Pauline

‘Ruimte voor talent in het cultuurbeleid’

Minister Bussemaker maakt meer geld vrij voor talentontwikkeling. Dat koppen verschillende media vanochtend op basis van de kamerbrief die vandaag is geschreven. De resultaten van het onderzoek van KWINK groep naar talentontwikkeling, en gesprekken met kunstenaars vormen de basis voor deze brief.

KWINK groep heeft, in samenwerking met RebelGroup, dit voorjaar een inventarisatie van talentontwikkeling in de podiumkunsten en beeldende kunst uitgevoerd. Doel van deze inventarisatie was om een beeld te krijgen van de behoeften en wensen van kunstenaars op het gebied van talentontwikkeling en de ondersteuning vanuit de overheid, het kunstvakonderwijs, het culturele veld of andere partijen daarbij.

Minister Bussemaker van het ministerie OCW heeft ons onderzoek als bijlage van de brief ‘Ruimte voor talent in het cultuurbeleid’ naar de Tweede Kamer gestuurd. De resultaten van de inventarisatie zijn in de brief verwerkt.

Talentontwikkeling geen vastomlijnd traject

De inventarisatie laat zien dat de behoeften van kunstenaars sterk uiteenlopen, en onder meer afhankelijk zijn van de discipline(s), de fase van ontwikkeling en de context waarin een kunstenaar werkt. Er is geen vastomlijnd traject van talentontwikkeling. Kunstenaars volgen verschillende routes en hebben daarbij op verschillende momenten verschillende ondersteuningsbehoeften. De enquête (onder meer dan 2200 kunstenaars) en aanvullende (groeps)gesprekken die KWINK heeft uitgevoerd, laten desalniettemin een duidelijke behoefte zien aan (financiële) ruimte voor experiment en verdieping en aan begeleiding bij het ontwikkelen van een eigen profiel en netwerk.

Coaching en ruimte voor experimenteren

Bussemaker heeft deze behoeften meegenomen in een aantal voorgenomen acties. In de eerste plaats stelt zij voor om ontwikkelruimte op maat mogelijk te maken door het aanstellen van artistieke coaches en het beschikbaar stellen van talentgebonden budgetten, waarbij ruimte wordt geboden om te experimenteren. In de tweede plaats wil zij de landelijke en lokale culturele infrastructuur beter benutten voor de ontwikkeling van talenten.

Monitor talentontwikkeling

De minister geeft aan dit najaar een onderzoek te starten dat dient als nulmeting voor een monitor die de komende jaren gaat lopen. Hierin moeten de gevolgen van de herinrichting van het beleid op het gebied van talentontwikkeling in kaart worden gebracht en gemonitord. De inventarisatie van KWINK Groep dient hiervoor als basis. KWINK groep heeft een voorstel gemaakt voor prestatie-indicatoren die tijdens de beoogde monitoring gebruikt kunnen worden.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website