KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Inzicht

Regionale spreiding: wel of niet van deze tijd?

“Niet iedere provincie of landsdeel hoeft zijn eigen symfonie-orkest, eigen kunstacademie, eigen theater- of dansgezelschap te hebben en ook niet op hetzelfde niveau”, schrijft Melle Daamen,  vandaag op persoonlijke titel in NRC Handelsblad. ‘Regionale spreiding is niet meer van deze tijd’ Als gevolg van snelle veranderingen kan het voorkomen dat gemaakte afspraken in een sector niet […]

29 augustus 2014

“Niet iedere provincie of landsdeel hoeft zijn eigen symfonie-orkest, eigen kunstacademie, eigen theater- of dansgezelschap te hebben en ook niet op hetzelfde niveau”, schrijft Melle Daamen,  vandaag op persoonlijke titel in NRC Handelsblad.

‘Regionale spreiding is niet meer van deze tijd’

Als gevolg van snelle veranderingen kan het voorkomen dat gemaakte afspraken in een sector niet meer aansluiten op de praktijk. In het NRC Handelsblad van 28 augustus 2014 opent Melle Daamen, directeur Stadsschouwburg Amsterdam en lid van de Raad voor Cultuur, de discussie over het belang van regionale spreiding in het cultuurbeleid.

Volgens Melle Daamen is de focus op regionale spreiding niet meer van deze tijd: er zou meer ruimte moeten zijn om te anticiperen op ontwikkelingen zoals verstedelijking en globalisering. Het criterium van regionale spreiding past volgens hem niet bij die ontwikkelingen. “Het huidige internationale cultuurbeleid redeneert vooral vanuit onze eigen landsgrenzen. We zeggen wel trots dat we open, internationaal en tolerant zijn, maar in feite polderen we het liefste in eigen land”, aldus Daamen.

De beleidsdoelstelling is bepalend

Toch is er ook wat voor te zeggen dat landelijke fondsen bij het toekennen van subsidies het criterium van regionale spreiding hanteren. Of spreiding een passend criterium is hangt namelijk ook af van de doelstelling die met een (subsidie)regeling wordt beoogd. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat regionale spreiding een passend criterium is voor regelingen gericht op meer cultuurparticipatie. De mate van cultuurparticipatie van burgers is namelijk onder andere afhankelijk van de nabijheid en de omvang van cultureel aanbod.

De vraag is dus nu of de juiste discussie wordt gevoerd: zijn de beleidsdoelstellingen of de criteria om die te bereiken niet meer van deze tijd?

Ervaring KWINK groep

Wanneer beoordelingscriteria voor meerdere jaren worden vastgelegd is het van belang om voldoende flexibiliteit in te bouwen. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende draagvlak voor de criteria is en blijft. Hiertoe is het belangrijk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het veld en beleidseffecten die hierbij een rol spelen.

KWINK groep evalueert regelmatig beleid en subsidieregeling in verschillende sectoren. Daarbij bekijken we in hoeverre beleid bijdraagt aan de beleidsdoelen die zijn gesteld er mee worden beoogd en wat de invloed van contextuele factoren is op het effect van beleid. In de culturele sector hebben wij o.a. de programmeringsregeling van het Fonds Podiumkunsten geëvalueerd.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten