KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Afweging belangen Markt en Overheid nodig

Economische activiteiten en bevoordelingen van overheidsbedrijven die plaatsvinden in het algemeen belang, zijn uitgezonderd van de Wet Markt en Overheid. De wet Markt en Overheid is deze week in het nieuws. Het Financiële Dagblad geeft aan dat gemeenten gebruik maken van het predicaat ‘algemeen belang’ om de wet te omzeilen. In Binnenlands Bestuur is betoogd […]

1 augustus 2014

Economische activiteiten en bevoordelingen van overheidsbedrijven die plaatsvinden in het algemeen belang, zijn uitgezonderd van de Wet Markt en Overheid.

De wet Markt en Overheid is deze week in het nieuws. Het Financiële Dagblad geeft aan dat gemeenten gebruik maken van het predicaat ‘algemeen belang’ om de wet te omzeilen. In Binnenlands Bestuur is betoogd dat het kort door de bocht is om gemeenten te betichten van het omzeilen van de wet.

Goede afweging is van belang

De algemeen belangvaststelling vindt voor gemeenten plaats door de gemeenteraad. Met andere woorden: er is pas sprake van een algemeen belang, als de gemeenteraad dit ook als zodanig middels een besluit heeft vastgelegd. Een gemeente kan zich niet zonder zo’n formeel besluit beroepen op het algemeen belang. Aan de vaststelling van het algemeen belang dient een goede afweging ten grondslag te liggen. Gemeenten dienen de afweging tussen het algemeen belang en belangen van mogelijke derden (zoals ondernemers) te motiveren.

Voldoet uw gemeente al aan de wet Markt en Overheid? Hoe kom je tot een goede afweging en motivering van het algemeen belang? KWINK groep kan uw gemeente ondersteunen. In vier stappen maken we uw gemeente wet Markt en Overheid ‘proof’.

Gemeenten nog niet goed op hoogte van nieuwe regels

KWINK groep heeft in 2013 de Nulmeting van de Wet Markt en Overheid uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Uit de nulmeting is gebleken dat overheden nog niet goed op de hoogte waren van de nieuwe regels en dat overheden weinig doen om oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven te voorkomen. Zo had 60% van de overheden nog niet gekeken of de wet op haar activiteiten van  toepassing is. Iets meer dan driekwart van bovenstaande 60% was beperkt of niet bekend met het doel van de wet. Uit vervolgonderzoek van de ACM blijkt dat de handelswijze van de meeste onderzochte gemeenten “mogelijk niet overeenkomt met de gedragsregels uit de wet MenO”.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten