KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

‘Wet Markt en Overheid proof’ in vier stappen

Overheden moeten zich aan regels houden om oneerlijke concurrentie met ondernemingen te voorkomen. Die regels staan in de Wet Markt en Overheid. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan handhaven bij overtreding met als uiterste consequentie een last onder dwangsom. Vanaf 1 juli 2014 moeten alle economische activiteiten van overheden voldoen aan de gedragsregels uit […]

1 juli 2014

Overheden moeten zich aan regels houden om oneerlijke concurrentie met ondernemingen te voorkomen. Die regels staan in de Wet Markt en Overheid. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan handhaven bij overtreding met als uiterste consequentie een last onder dwangsom.

Vanaf 1 juli 2014 moeten alle economische activiteiten van overheden voldoen aan de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid. Voldoen de economische activiteiten van uw gemeente al aan de gedragsregels uit de wet? Bijvoorbeeld de gemeentelijke exploitatie van sportaccommodaties en het verhuren van maatschappelijk vastgoed aan derden.

Wet Markt en Overheid in vier stappen

KWINK groep heeft een scan ontwikkeld waarmee kan worden vastgesteld of overheden bij het uitvoeren van economische activiteiten voldoen aan de gedragsregels uit de wet. Het doorlopen van de vier stappen stelt uw gemeente in staat om op de korte termijn in overeenstemming met de Wet Markt en Overheid te handelen.

stappen markt en overheid2

Meer weten?

Neem contact met ons op om vrijblijvend het uitgewerkte stappenplan met concrete voorbeelden en praktische tips te ontvangen of om van ons te horen op welke wijze wij u kunnen ondersteunen bij de uitvoering.

Waarom KWINK groep?

KWINK groep heeft de Nulmeting van de Wet Markt en Overheid uitgevoerd in opdracht van de ACM. Uit de nulmeting is gebleken dat veel overheden nog niet goed op de hoogte zijn van de nieuwe regels en nog niet genoeg doen om oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven te voorkomen. KWINK groep heeft veel ervaring met het ondersteunen en adviseren van overheden die compliant willen zijn en heeft in verband met de Wet MenO een stappenplan ontwikkeld.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten