KWINK groep 

Maarten Noordink

mnoordink@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 1622

Meer over Maarten

Janine Mulder

jmulder@kwinkgroep.nl
+31 6 1032 7935

Meer over Janine

Paul de Bijl

paul@radicandeconomics.com
+31 6 2420 5550

Meer over Paul

Vergelijking stelsels extern toezicht

De vergelijking van stelsels van extern kwaliteitstoezicht in verschillende sectoren is openbaar.

KWINK groep heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken toezichtstelsels in verschillende sectoren met elkaar vergeleken. Sectoren die zijn onderzocht zijn onderwijs, zorg, woningcorporaties, kinderopvang, spoor, voedselveiligheid en politie. In het rapport worden recente trends geschetst, zoals zelfregulering en risico gebaseerd toezicht. Daarnaast worden suggesties gedaan voor vervolgonderzoek.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website