KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Vergelijking stelsels extern toezicht

De vergelijking van stelsels van extern kwaliteitstoezicht in verschillende sectoren is openbaar. KWINK groep heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken toezichtstelsels in verschillende sectoren met elkaar vergeleken. Sectoren die zijn onderzocht zijn onderwijs, zorg, woningcorporaties, kinderopvang, spoor, voedselveiligheid en politie. In het rapport worden recente trends geschetst, zoals zelfregulering en risico gebaseerd […]

18 juli 2014

De vergelijking van stelsels van extern kwaliteitstoezicht in verschillende sectoren is openbaar.

KWINK groep heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken toezichtstelsels in verschillende sectoren met elkaar vergeleken. Sectoren die zijn onderzocht zijn onderwijs, zorg, woningcorporaties, kinderopvang, spoor, voedselveiligheid en politie. In het rapport worden recente trends geschetst, zoals zelfregulering en risico gebaseerd toezicht. Daarnaast worden suggesties gedaan voor vervolgonderzoek.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten