KWINK groep 

Maarten Noordink

mnoordink@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 1622

Meer over Maarten

Veiligheid op het spoor

De opdracht voor de herijking van de ‘Derde Kadernota Railveiligheid’ is door het Ministerie van IenM gegund aan een consortium van Lysias, Movares en KWINK groep. De evaluatie van de kadernota moet bouwstenen opleveren voor een herijking van het beleid voor railveiligheid en voor het ontwikkelen van een nieuwe beleidsvisie op railveiligheid.

Lysias, Movares en KWINK groep hebben de opdracht gekregen voor het uitvoeren van de evaluatie van de ‘Derde Kadernota Railveiligheid’ en voor het begeleiden van de herijking. Belangrijke aanleiding voor deze herijking ligt in de veranderende (politieke) context. Het Ministerie van IenM is in de afgelopen periode zowel door de Tweede Kamer als door de Onderzoeksraad voor Veiligheid aangesproken op de systeemverantwoordelijkheid van het ministerie voor railveiligheid. Het ministerie wil komen tot een nadere invulling van deze verantwoordelijkheid. Daarnaast vormt de ambitie die is neergelegd in de Lange Termijn Spooragenda (LTSa) een belangrijke aanleiding voor de herijking. De LTSa bevat de ambitie een kwaliteitssprong te maken als het gaat om de ‘veiligheidsperformance’: de veiligheid vergroten en tegelijkertijd meer treinen met hogere snelheden laten rijden met hoge betrouwbaarheid.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website