KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Naar 8 miljoen elektrische auto’s in 2050?

“In 2050 heeft elk personenvoertuig een elektrische aandrijflijn, waarbij de aandrijfkracht alleen bestaat uit elektrische energie.” Dit is een van de ambitieuze doelstellingen uit de Duurzame Brandstofvisie van het SER Energieakkoord. Momenteel rijden er in Nederland bijna 8 miljoen personenauto’s rond, waarvan ruim 7 miljoen in het bezit van particulieren. Daarvan hebben ruim 37.000 auto’s […]

25 juli 2014

“In 2050 heeft elk personenvoertuig een elektrische aandrijflijn, waarbij de aandrijfkracht alleen bestaat uit elektrische energie.”

Dit is een van de ambitieuze doelstellingen uit de Duurzame Brandstofvisie van het SER Energieakkoord. Momenteel rijden er in Nederland bijna 8 miljoen personenauto’s rond, waarvan ruim 7 miljoen in het bezit van particulieren. Daarvan hebben ruim 37.000 auto’s een elektrische aandrijflijn. Bij 5.000 van deze auto’s  bestaat de aandrijfkracht alleen uit elektrische energie.

grote sprong

Eerste stappen

In 2013 zijn er ruim 23.000 auto’s met een (gedeeltelijk) elektrische aandrijflijn geregistreerd (een marktaandeel van 5.55%). Internationaal gezien zijn dit indrukwekkende cijfers. Het Nederlandse beleid is in de eerste fase zeer succesvol gebleken. De eerste stappen op weg naar 8 miljoen zijn gezet.

Grote sprong

Om de lange-termijn ambitie van het Energieakkoord te behalen is een exponentiële groei van het aantal auto’s met een elektrische aandrijflijn nodig. Oftewel, een jaarlijkse verdubbeling van de verkoopcijfers. In 2014 zien we nog geen groei ten opzichte van 2013. Dit roept de vraag op wat het vroege succes voor de toekomst van de elektrische auto in Nederland betekent?

De grote sprong maken?

Het beleid van de overheid dat tot nu toe succesvol is gebleken is volgens ons niet geschikt om de grote sprong te maken. Bij de beoogde grote sprong is ondersteunend beleid van groot belang. In tegenstelling tot de eerste stapjes kan het echter niet de grootse stuwkracht zijn. De overheid beschikt namelijk niet over voldoende (financiële) middelen om ongeveer 8 miljoen auto’s en de benodigde oplaadinfrastructuur te subsidiëren. Ook zien we dat met het huidige beleid vooral de zakelijke rijder is bereikt. De lange-termijn ambitie kan alleen behaald worden door investeringen van de industrie zelf en door de toetreding van nieuwe partijen. Dit vraagt om een andere rol van de overheid.

Rol van overheden

In samenwerking met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) onderzoeken we hoe overheden de introductie van elektrisch rijden kunnen stimuleren en faciliteren. Dat doen we in opdracht van de Provincie Noord-Holland en het North Sea Region Electric Mobility Network. In een internationale context hebben we het huidige beleid in kaart gebracht en identificeren we strategieën waarmee de grote sprong gemaakt kan worden en de rol die overheden hierbij kunnen spelen. Het eindrapport eindrapport is nu beschikbaar.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten