KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Effecten Aanbestedingswet voor midden- en kleinbedrijf

KWINK groep doet onderzoek naar de effecten van de Aanbestedingswet 2012. De deelname van het MKB aan overheidsopdrachten en de ontwikkeling van de aanbestedingspraktijk naar aanleiding van de wet staan centraal. Sinds 1 april 2013 geldt de Aanbestedingswet 2012 voor alle aanbestedingen door (semi-) publieke instellingen in Nederland. Afgesproken is dat de Minister van Economische […]

28 juli 2014

KWINK groep doet onderzoek naar de effecten van de Aanbestedingswet 2012. De deelname van het MKB aan overheidsopdrachten en de ontwikkeling van de aanbestedingspraktijk naar aanleiding van de wet staan centraal.

Sinds 1 april 2013 geldt de Aanbestedingswet 2012 voor alle aanbestedingen door (semi-) publieke instellingen in Nederland. Afgesproken is dat de Minister van Economische Zaken binnen twee jaar de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk onderzoekt.

In het onderzoek wordt onder andere gekeken of er voortgang is geboekt op de ambitie om de toegang van MKB-ondernemers tot overheidsopdrachten te verbeteren. We onderzoeken onder andere hoe vaak het MKB opdrachten krijgt gegund en hoe vaak het MKB meedingt naar overheidsopdrachten. Dit doen we door middel van een kwantitatieve analyse waarbij we aanbestedingen die zijn gegund in 2012 (voor inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012) vergelijken met aanbestedingen die zijn / worden gegund in 2014.

Daarnaast vormen we een beeld over de aanbestedingspraktijk door verkennende gesprekken te voeren met aanbestedende diensten, experts en ondernemers. Ook maken we de ervaringen met de Aanbestedingswet 2012 inzichtelijk door middel van een online-enquête.

KWINK groep evalueert veelvuldig wetgeving en heeft ervaring met het thema aanbestedingen. Eerder evalueerden we het Expertisecentrum Aanbesteden, PIANOo en voerden we een onderzoek uit naar organisaties gericht op het professionaliseren van overheidsaanbestedingen. KWINK groep werkt in deze evaluatie samen met inhoudelijke experts Pieter Kuypers, hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht, en Paul de Bijl, marktordeningsexpert en gasthoogleraar reguleringseconomie.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten