KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken kan impact vergroten

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) functioneert goed. Wel kan de doorwerking van haar adviezen op het vreemdelingenbeleid en in het maatschappelijke en politieke debat verder worden vergroot. De ACVZ brengt gevraagd en ongevraagd beleids- en wetsadviezen uit op het gebied van vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid aan regering en parlement. KWINK groep onderzocht hoe de ACVZ in […]

13 juni 2014

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) functioneert goed. Wel kan de doorwerking van haar adviezen op het vreemdelingenbeleid en in het maatschappelijke en politieke debat verder worden vergroot.

De ACVZ brengt gevraagd en ongevraagd beleids- en wetsadviezen uit op het gebied van vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid aan regering en parlement. KWINK groep onderzocht hoe de ACVZ in de periode 2010-2013 heeft gefunctioneerd.

Goede adviezen

Uit de evaluatie volgt dat de ACVZ zich goed weet te positioneren in het complexe domein tussen politiek, beleid en veld. De ACVZ is gezaghebbend, onafhankelijk en deskundig op het gebied van vreemdelingenzaken. De kwaliteit van de adviezen van de ACVZ is hoog en is verbeterd ten opzichte van de vorige evaluatieperiode.

Kwart adviezen overgenomen

Het realiseren van doorwerking op het terrein van vreemdelingenzaken is echter geen gemakkelijke opgave, onder meer doordat het debat is gepolariseerd. Net als in de vorige evaluatieperiode (2005-2009) is de directe doorwerking beperkt. Van de 42 adviezen zijn twaalf adviezen geheel of grotendeels overgenomen. Bij veel adviezen is sprake van indirecte doorwerking, met name waar het gaat om het verschaffen van nieuwe inzichten en het stimuleren van het debat. De impact is in veel gevallen wel beperkt en verschilt bovendien per advies.

Vergroten impact van Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

De uitdaging voor de ACVZ is het verder professionaliseren en robuust maken van de organisatie. Zodat de ACVZ de doorwerking van adviezen verder kan vergroten, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van adviezen en haar gezaghebbendheid. We doen onder meer de aanbeveling om de Europese ambitie van de ACVZ te herijken in het licht van de beperkt beschikbare capaciteit. Ook doen we aanbevelingen voor het verbeteren van de betrokkenheid van stakeholders bij het opstellen van het werkprogramma en in adviestrajecten.

De ACVZ heeft gekozen voor een beknopte evaluatie. De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op een zelfevaluatie door de ACVZ, casusonderzoek, gesprekken met de ACVZ en stakeholders en een internet-enquĂȘte onder 365 personen uit het netwerk van de ACVZ. Lees onze bevindingen en aanbevelingen in het eindrapport.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten